Zero-One/Zero1-MAX/ZERO1

 

Current # of Zero-One Events: 172

 

Zero-One PPV (3/2/01).

1.       Naomichi Marufuji vs. Naohiro Hoshikawa

2.       Tadahiro Fujisaka vs. Akitoshi Saito

3.       Gary Steele vs. Yoshiaki Yatsu

4.       Shinjiro Otani vs. Kazunari Murakami

5.       Team No Fear (Takao Omori & Yoshihiro Takayama) vs. Alexander Otsuka & Tatushito Takaiwa

6.       Mitsuharu Misawa & Jun Akiyama vs. Shinya Hashimoto & Yuji Nagata

 

Zero-One PPV (4/18/01).

1.       Tatsuhito Takaiwa vs. Naomichi Marufuji

2.       Naohiro Hoshikawa vs. The Cobra

3.       Alexander Otsuka vs. Takashi Suguira

4.       Sean McCully vs. Shinjiro Otani

5.       Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda vs. Masao Inoue & Tamon Honda

6.       Mitsuharu Misawa & Takeshi Rikio vs. Kazunari Murakami & Naoya Ogawa

 

Zero-One TV (7/12/01).

1.       Naohiro Hoshikawa vs. Ikuto Hidaka

2.       Sean McCully vs. Kohei Sato

3.       Masato Tanaka vs. The Cobra

4.       Tom Howard vs. Tatsuhito Takaiwa

5.       Shinjiro Otani & Yuki Ishikawa vs. Steve Corino & Mike Rapada

6.       Shinya Hashimoto & Yoshiaki Fujiwara vs. Alexander Otsuka & Katsumi Usuda

 

Zero-One TV (7/13/01).

1.       Shinya Hashimoto vs. Alexander Otsuka

2.       Tatsuhito Takaiwa vs. Kohei Sato

3.       Steve Corino & Mike Rapada vs. Katsumi Usuda & Ikuto Hidaka

4.       The Cobra vs. Kazunari Murakami 

5.       Alexander Otsuka vs. Naohiro Hoshikawa

6.       Tom Howard & Sean McCully vs. Yoshiaki Fujiwara & Yuki Ishikawa

7.       Shinjiro Otani vs. Masato Tanaka

 

Zero-One TV {Partial} (9/18/01).

1.       Naohiro Hoshikawa & Tatsuhito Takaiwa vs. Yoshinobu Kanemaru & Kentaro Shiga

2.       Shinjiro Otani vs. Kohei Sato - Fire Festival Tournament Finals

 

Zero-One PPV (3/2/02).

1.     Tatsuhito Takaiwa vs. KENTA

2.     Kohei Sato vs. Yoshiaki Fujiwara

3.     Wataru Sakata vs. Sean McCully

4.     Tom Howard & Samoa Joe vs. Steve Corino & Gary Steele

5.     Yoko Takahashi vs. Yuki Kubota - Women's Shootboxing

6.     Josh Dempsey vs. The Predator - Lumberjack Death Match

7.     Naomichi Marufuji vs. Naohiro Hoshikawa

8.     Kazuhiko Ogasawara vs. Ryoji Choi

9.     Shin'ya Hashimoto vs. Masato Tanaka

10. Naoya Ogawa vs. Shinjiro Ohtani

 

Zero-One PPV {Partial} (7/7/02).

  1. Ikuto Hidaka vs. Naohiro Hoshikawa

  2. Tatsuhito Takaiwa vs. Dick Togo

 

Zero-One TV (8/7/02).

1.       King Joe vs. Kintaro Kanemura - Fire Festival Tournament Match

2.       Kohei Sato vs. Yuki Ishikawa - Fire Festival Tournament Match

3.       Kuroge Wagyuta & Fugofugo Yumeji vs. Don Arakawa & Yoshihito Sasaki

4.       Tetsuhiro Kuroda & Kamikaze vs. Naohiro Hoshikawa & Ryouji Sai

5.       Steve Corino vs. Hirotaka Yokoi - Fire Festival Tournament Match

6.       Tom Howard, The Predator, & C.W. Anderson vs. Shinya Hashimoto, Masato Tanaka, & Tatsuhito Takaiwa

7.       Shinjiro Ohtani vs. Taka Michinoku

 

Zero-One TV {Partial} (8/8/02).

1.       Masato Tanaka vs. Kintaro Kanemura - Fire Festival Tournament Match

2.       Shinjiro Otani & Daisuke Sekimoto vs. Kohei Sato & Ryouji Sai

 

Zero-One TV (8/9/02).

1.       Hirotaka Yokoi vs. Kohei Sato - Fire Festival Tournament Match

2.       Kintaro Kanemura vs. Taka Michinoku - Fire Festival Tournament Match

3.       Yoshiaki Fujiwara, Yuki Ishikawa, & Daisuke Sekimoto vs. Tatsuhito Takaiwa, Naohiro Hoshikawa, & Yoshihito Sasaki

4.       Spanky vs. C.W. Anderson

5.       Tetsuhiro Kuroda vs. Steve Corino - Fire Festival Tournament Match

6.       Shinya Hashimoto, Kazuhiko Ogasawara, Ryouji Sai vs. Tom Howard, The Predator, & King Joe

7.       Masato Tanaka vs. Shinjiro Otani - Fire Festival Tournament Match

 

Zero-One TV #1 {Partial} (8/10/02).

1.       Masato Tanaka vs. King Joe - Fire Festival Tournament Match

 

Zero-One TV #2 (8/10/02).

1.       Tetsuhiro Kuroda vs. Kohei Sato - Fire Festival Tournament Match

2.       Yuki Ishikawa vs. Hirotaka Yokoi - Fire Festival Tournament Match

3.       Spanky & Naohiro Hoshikawa vs. Kintaro Kanemura & Yoshihito Sasaki

4.       Taka Michinoku vs. Masato Tanaka - Fire Festival Tournament Match

5.       Shinjiro Ohtani vs. King Joe - Fire Festival Tournament Match

6.       Shin'ya Hashimoto & Kazuhiko Ogasawara vs. Yoshiaki Fujiwara & Tatsuhito Takaiwa

7.       Shinjiro Ohtani vs. Tetsuhiro Kuroda - Fire Festival Tournament Finals

 

Zero-One TV (10/15/02).

1.       Fuyuki Takahashi vs. Shinsuke Z Yamagasa

2.       Kamikaze & Yoshihito Sasaki vs. Kuroge Wagyuta & Fugofugo Yumeji

3.       Kintaro Kanemura vs. Hirotaka Yokoi

4.       Steve Corino vs. Samoan Savage

5.       Naohiro Hoshikawa & Wataru Sakata vs. Tetsuhiro Kuroda & Kohei Sato vs. Dick Togo & Ikuto Hidaka

6.       Low-Ki vs. Leonardo Spanky

7.       The Predator & Tom Howard vs. Nathan Jones & Keiji Sakoda

8.       Shinya Hashimoto & Kazuhiko Ogasawara vs. Shinjiro Otani & Masato Tanaka

 

Zero-One TV {Partial} (11/13/02).

1.       Low-Ki & Leonardo Spanky vs. Steve Corino & CW Anderson

 

Zero-One TV (11/20/02).

1.       Fuyuki Takahashi vs. Shinsuke Z Yamagasa

2.       Yoshiaki Fujiwara & Don Arakawa vs. Kuroge Wagyuta & Fugofugo Yumeji

3.       Kohei Sato vs. C.W. Anderson

4.       Steve Corino & Leonardo Spanky vs. Keiji Sakoda & Yoshihito Sasaki

5.       The Predator & Jimmy Snuka Jr. vs. Wataru Sakata & Hirotaka Yokoi

6.       Low Ki vs. Naohiro Hoshikawa

7.       Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Kazuhiko Ogasawara & Akio Kobayashi

8.       Shinya Hashimoto & Naoya Ogawa vs. Nathan Jones & John Heidenreich

 

Zero-One PPV (12/15/02) - EX, 5:00.

1.       The Predator vs. Nathan Jones - Steel Cage Match

2.       Josh Dempsey & Sean McCully vs. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda - Steel Cage Match

3.       Masanobu Fuchi, Yoshiaki Fujiwara, & Don Arakawa vs. Kuroge Wagyuta, Fugofugo Yumeji, & Yoshihito Sasaki

4.       Masato Tanaka & Tatsuhito Takaiwa vs. Low-Ki & Frankie Kazarian

5.       Dos Caras Jr. & Jimmy Snuka Jr. vs. Hirotaka Yokoi & Kohei Sato

6.       Kendo Ka Shin vs. Kazuhiko Ogasawara

7.       Jeff Jarrett & Steve Corino vs. Samoa Joe & King Adamo

8.       Wataru Sakata vs. Naohiro Hoshikawa - World 1 Jr. Tournament Finals

9.       Satoshi Kojima vs. Shinjiro Ohtani

10.    Tom Howard & Matt Ghaffari vs. Shin'ya Hashimoto & Naoya Ogawa

 

Zero-One U$A PPV (1/5/03) - EX, 3:20.

1.       S.A.T. (Joel & Jose Maximo) vs. The Ballard Brothers (Shane & Shannon)

2.       Aussie Beef & Fugofugo Yumeji vs. Ape The Man & Prince Nana

3.       Tatsuhito Takaiwa & 200% Machine vs. Koheio Sato & Hirotaka Yokoi

4.       Dick Togo & Ikuto Hidaka vs. C.W. Anderson & Paul London

5.       AJ Styles vs. Low-Ki

6.       Mr. Ohtani & MASA Tanaka vs. Tom Howard & Steve Corino

7.       Hashif Khan vs. Jason Alcatraz

 

Zero-One TV (1/11/03).

1.       Shinsuke Z Yamagasa vs. Fuyuki Takahashi

2.       Don Arakawa, Tetsuhiro Kuroda, & Gran Naniwa vs. Ikuto Hidaka, Kuroge Wagyuta, & Fugofugo Yumeji

3.       Wataru Sakata vs. Yoshihito Sasaki

4.       Tatsuhito Takaiwa & Masato Tanaka vs. Gran Hamada & Kohei Sato

5.       Shinjiro Otani vs. Hirotaka Yokoi

6.       Shinya Hashimoto vs. Kintaro Kanemura

 

Zero-One TV (1/18/03).

1.       Prince Nana vs. Fugofugo Yumeji

2.       Naohiro Hoshikawa, Kohei Sato, Yoshihito Sasaki, & Shinsuke Z Yamagasa vs. Don Arakawa, Ape The Man, Aussie Beef, & Boogie Man

3.       C.W. Anderson & Paul London vs. Ballard Brothers

4.       Dick Togo & Ikuto Hidaka vs. S.A.T. (Jose & Joel Maximo)

5.       Steve Corino vs. MASA TANAKA

6.       Jason Alcatrazz & AJ Styles vs. MR. OTANI & Tatsuhito Takaiwa

7.       SHOGUN (Hashimoto) & Wataru Sakata vs. Tom Howard & Low Ki

 

Zero-One TV (2/1/03).

1.       Shinsuke Z Yamagasa vs. Fugofugo Yumeji

2.       Jun Kasai vs. Fuyuki Takahashi

3.       Pentagon Viper & Villano 4 vs. Tatsuhito Takaiwa & Naohiro Hoshikawa

4.       Wataru Sakata & Ikuto Hidaka vs. Low Ki & Yoshihito Sasaki

5.       Shinjiro Otani vs. Kuroge Wagyuta

6.       Tengu Kaiser vs. Masato Tanaka

7.       Naoya Ogawa & Katsuhisa Fujii vs. The Predator & Steve Corino

8.       Matt Ghaffari, Tom Howard, & King Adamo vs. Shinya Hashimoto, Kohei Sato, & Hirotaka Yokoi

 

Zero-One TV (2/8/03).

1.       Jun Kasai vs. Shinsuke Z Yamagasa

2.       Gran Hamada & Ikuto Hidaka vs. Pentagon Viper & Villano IV

3.       Masato Tanaka & Kuroge Wagyuta vs. Naohiro Hoshikawa & Kohei Sato

4.       The Predator vs. Hirotaka Yokoi

5.       Low Ki & KENTA vs. Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki

6.       Tom Howard & King Adamo vs. Shinjiro Otani & Ryouji Sai

7.       Shinya Hashimoto & Tengu Kaiser vs. Kodo Fuyuki, Kintaro Kanemura, & Tetsuhiro Kuroda

 

Zero-One PPV (3/2/03).

1.       Ikuto Hidaka vs. Pentagon

2.       Don Arakawa & Jun Kasai vs. Fuyuki Takahashi & Shinsuke Z Yamagasa

3.       Tatsuhito Takaiwa & Vansack Acid vs. Low-Ki & Paul London

4.       Kendo Kashin, Kaz Hayashi, & Ryuji Hijikata vs. Naohiro Hoshikawa, Kazuhiko Ogasawara, & Yoshihito Sasaki

5.       Tengu Kaiser vs. Akio Kobayashi

6.       Masato Tanaka & Kohei Sato vs. Daisuke Ikeda & Takashi Sugiura

7.       Matt Ghaffari, Steve Corino, & King Adamo vs. Yoshiaki Fujiwara, Wataru Sakata, & Katsuhisa Fujii

8.       Yoshihiro Takayama & Hirotaka Yokoi vs. The Predator & Jimmy Snuka Jr.

9.       Naoya Ogawa vs. Tom Howard

10.    Shinya Hashimoto & Shinjiro Otani vs. Keiji Muto & Arashi

 

Zero-One TV (4/6/03).

1.       Kodo Fuyuki ceremony

2.       Ryuji Hijikata vs. Shinsuke Z Yamagasa

3.       Don Arakawa & Jun Kasai vs. Yoshiaki Fujiwara & Fuyuki Takahashi

4.       Kintaro Kanemura, Tetsuhiro Kuroda, Hido, & Chocoball Mukai vs. Tengu Kaiser, Kuroge Wagyuta, Fuyuki Takahashi, & Shinsuke Z Yamagasa

5.       Tatsuhito Takaiwa & Vansack Acid vs. Wataru Sakata & Yoshihito Sasaki

6.       Kaz Hayashi & Jimmy Yang vs. Naohiro Hoshikawa & Low Ki

7.       Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Satoshi Kojima & Hideki Hosaka

8.       Kazuhiko Ogasawara & Akio Kobayashi vs. Shinya Hashimoto & Kohei Sato

 

Zero-One TV (5/1/03).

1.       Low Ki & Vansack Acid vs. Ikuto Hidaka & Jun Kasai

2.       Yoshiaki Fujiwara & Katsumi Usuda vs.  Kuroge Wagyuta & Hideki Hosaka

3.       Wataru Sakata, Yoshihito Sasaki, Fugofugo Yumeji, Fuyuki Takahashi & Shinsuke Z Yamagasa vs. Kintaro Kanemura, Tetsuhiro Kuroda, Hido, Chocoball Mukai, & Shinjuku Same

4.       King Adamo vs. Tengu Kaiser

5.       Steve Corino & C.W. Anderson  vs. Tatsuhito Takaiwa & Naohiro Hoshikawa

6.       The Predator & John Heidenreich vs. Shinya Hashimoto & Kohei Sato

7.       Tom Howard & Jason The Legend vs. Shinjiro Otani & Masato Tanaka

 

Zero-One PPV (5/2/03).

1.       Jun Kasai & Don Arakawa vs. Vansack Acid & Tadahiro Fujisaki

2.       Tengu Kaizer vs. Shinsuke Sumiya

3.       Wataru Sakata & MIKAMI vs. Naohiro Hoshikawa & Yoshihito Sasaki 

4.       Yoshiaki Fujiwara, Kazuhiko Ogasawara, & Katsumi Usuda vs.  Masato Tanaka, Yusaku, & Hideki Hosaka 

5.       C.W. Anderson & Steve Corino vs. ROWDY (Kohei Sato & Hirotaka Yokoi)

6.       Low-Ki vs. Tatsuhito Takaiwa

7.       Shinjiro Otani vs. Tom Howard

8.       The Predator & Jon Heidenreich vs. Matt Ghaffari & King Adamo

9.       Naoya Ogawa & Shinya Hashimoto vs. Keiji Mutoh & Satoshi Kojima

 

Zero-One TV (6/11/03).

1.       Wataru Sakata & Paul London vs. Naohiro Hoshikawa & Yoshihito Sasaki

2.       Michael Shane vs. Ikuto Hidaka

3.       Tatsuhito Takaiwa vs. Jun Kasai

4.       Tengu Kaiser vs. Kohei Sato

5.       Tom Howard & Jason The Legend vs. The Predator & John Heidenreich

6.       Shinjiro Otani, Masato Tanaka, Kuroge Wagyuta, & Hideki Hosaka vs. Yoshiaki Fujiwara, Kazuhiko Ogasawara, Akio Kobayashi, & Katsumi Usuda

7.       Shinya Hashimoto vs. Hirotaka Yokoi

 

Zero-One PPV (7/6/03).

1.       Paul London & Michael Shane vs. Naohiro Hoshikawa & Ikuto Hidaka

2.       Don Arakawa & Jun Kasai vs. Yoshihito Sasaki & Vansack Acid

3.       Tom Howard vs. Tengu Kaiser

4.       Steve Corino & C.W. Anderson vs. ROWDY (Kohei Sato & Hirotaka Yokoi)

5.       Kazuhiko Ogasawara vs. King Adamo

6.       Satoshi Kojima & Kendo Kashin vs. Tatsuhito Takaiwa & Wataru Sakata

7.       Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Yoshiaki Fujiwara & Alexander Otsuka

8.       4-Man Battle Royal with Matt Ghaffari, The Predator, Arashi, & King Dabada for the vacant NWA Super Heavyweight Title

9.       Shinya Hashimoto & Naoya Ogawa vs. Keiji Muto & Toshiaki Kawada

 

Zero-One TV (8/11/03).

1.       Tetsuhiro Kuroda vs. Kohei Sato - Fire Festival Tournament Match

2.       Hirotaka Yokoi vs. Kintaro Kanemura - Fire Festival Tournament Match

3.       C.W. Anderson & C.M. Punk vs. Wataru Sakata & Ikuto Hidaka

4.       Don Arakawa & Jun Kasai vs. Fuyuki Takahashi & Vansack Acid

5.       Kuroge Wagyuta & Hideki Hosaka vs. Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki

6.       Arashi vs. Shinjiro Otani - Fire Festival Tournament Match

7.       Satoshi Kojima vs. Masato Tanaka - Fire Festival Tournament Match

 

Zero-One TV (8/12/03).

1.       Yoshihito Sasaki vs. Taichi Ishikari

2.       Kohei Sato & Hirotaka Yokoi vs. Hideki Hosaka & Kuroge Wagyuta

3.       Masato Tanaka vs. Alexander Otsuka - Fire Festival Tournament Match

4.       Yoshiaki Fujiwara vs. Arashi - Fire Festival Tournament Match

5.       C.W. Anderson, Josh Daniels, & C.M. Punk vs. Naohiro Hoshikawa, Ikuto Hidaka, & Vansack Acid

6.       Tengu Kaiser & Jun Kasai vs. Tatsuhito Takaiwa & Wataru Sakata

7.       Satoshi Kojima vs. Tetsuhiro Kuroda - Fire Festival Tournament Match

8.       Shinjiro Otani vs. Kintaro Kanemura - Fire Festival Tournament Match

 

Zero-One TV (8/17/03).

1.       Don Arakawa vs. Fugofugo Yumeji

2.       Tetsuhiro Kuroda vs. Alexander Otsuka - Fire Festival Tournament Match

3.       Kintaro Kanemura vs. Yoshiaki Fujiwara - Fire Festival Tournament Match

4.       Satoshi Kojima vs. Kohei Sato - Fire Festival Tournament Match

5.       Shinjiro Otani vs. Hirotaka Yokoi - Fire Festival Tournament Match

6.       Masato Tanaka, Hideki Hosaka, & Kuroge Wagyuta vs. Tengu Kaiser, Wataru Sakata, & Yoshihito Sasaki

7.       Tatsuhito Takaiwa, Naohiro Hoshikawa, Ikuto Hidaka, & Jun Kasai vs C.W. Anderson, Josh Daniels, C.M. Punk, & Vansack Acid

8.       Satoshi Kojima vs. Shinjiro Otani - Fire Festival Tournament Finals

 

Zero-One TV (9/7/03).

1.       Naohiro Hoshikawa vs. Yoshihito Sasaki

2.       Don Arakawa, Jun Kasai, & Josh Daniels vs. Vansack Acid, Shinsuke Z Yamagasa, & Fuyuki Takahashi

3.       Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda vs. Tatsuhito Takaiwa & Kazuhiko Ogasawara

4.       Tengu Kaiser vs. Katsuhisa Fujii

5.       ROWDY (Kohei Sato & Hirotaka Yokoi) vs. King Adamo & King Joe

6.       Wataru Sakata vs. Low-Ki - Junior Title Unification Match

7.       Steve Corino & C.W. Anderson vs. Shinjiro Otani & Masato Tanaka

8.       Shinya Hashimoto & Naoya Ogawa vs. The Predator & Jason The Legend

 

Zero-One TV (10/7/03).

1.       Tomoaki Honma vs. Yoshihito Sasaki

2.       Tengu Kaiser & Naohiro Hoshikawa vs. Tom Howard & Wataru Sakata

3.       Jun Kasai vs. Homicide

4.       L.A. The Giant & Sean McCully vs. Hideki Hosaka & Kuroge Wagyuta

5.       Kohei Sato & Hirotaka Yokoi vs. Zandig & Nick Gage

6.       Kintaro Kanemura & Mr. Gannosuke vs. Shinjiro Otani & Masato Tanaka

 

Zero-One TV {Partial} (11/22/03).

1.       Shinjiro Otani vs. Tatsuhito Takaiwa

2.       Shinya Hashimoto vs. Masato Tanaka

 

Zero-One PPV (12/14/03).

1.       Naohiro Hoshikawa & Low-Ki vs. Mikey Henderson & MIKAMI

2.       Yoshiaki Fujiwara, Don Arakawa, & Tatsuhito Takaiwa vs. Yoshihito Sasaki, Ikuto Hidaka, & Vansack Acid

3.       The Predator & Jason The Legend vs. Tengu Kaiser, Katsuhisa Fujii, & Jun Kasai - Handicap Match

4.       Kazuhiko Ogasawara vs. Akio Kobayashi

5.       ROWDY (Kohei Sato & Hirotaka Yokoi) vs. Steve Corino & Jerry Lynn

6.       Wataru Sakata vs. Tetsuhiro Kuroda

7.       Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Takao Omori & Tom Howard

8.       Naoya Ogawa vs. Toshiaki Kawada

9.       Zero-One Army (Shinya Hashimoto, Tatsuhito Takaiwa, Yoshihito Sasaki, Shinsuke Z Yamagasa, Kohei Sato, Hirotaka Yokoi, & Osamu Rouko) vs. Riki Choshu Army (Riki Choshu, Tomohiro Ishii, Ichiro Yaguchi, & Takashi Uwano) - Elimination Match

 

Zero-One TV (12/24/03).

1.       Fugofugo Yumeji vs. Osamu Rouko

2.       Tomohiro Ishii  & Takashi Uwano vs. Naohiro Hoshikawa & Yoshihito Sasaki

3.       Dick Togo & Ikuto Hidaka vs. Jun Kasai & Vansack Acid

4.       Hirotaka Yokoi vs. Katsuhisa Fujii

5.       Tetsuhiro Kuroda & Mammoth Sasaki vs. Tatsuhito Takaiwa & Kohei Sato

6.       Takao Omori vs. Masato Tanaka

7.       Shinjiro Otani vs. Shinya Hashimoto

 

Zero-One TV (12/25/03).

1.       Yoshihito Sasaki vs. Osamu Namiguchi

2.       Yoshiaki Fujiwara vs. Don Arakawa

3.       Dick Togo & Ikuto Hidaka vs. GOEMON & Onryo

4.       Tatsuhito Takaiwa & Naohiro Hoshikawa vs. Tomohiro Ishii & Takashi Uwano

5.       Masato Tanaka vs. Katsuhisa Fujii

6.       Tetsuhiro Kuroda & Mr. Gannosuke vs. Tengu Kaiser & Jun Kasai

7.       Shinjiro Otani vs. Mammoth Sasaki

8.       Naoya Ogawa vs. Hirotaka Yokoi

 

Zero-One TV (12/26/03).

1.       Manabu Hara  vs. Osamu Rouko

2.       Tengu Kaiser & Jun Kasai vs. Vansack Acid & Fuyuki Takahashi

3.       Yoshihito Sasaki vs. Katsumi Usuda

4.       Akio Kobayashi vs. Akashi Tiger

5.       Masato Tanaka vs. Kazuhiko Ogasawara

6.       Dick Togo & Ikuto Hidaka vs. Tatsuhito Takaiwa & Naohiro Hoshikawa

7.       Takao Omori vs. Shinjiro Otani

8.       Naoya Ogawa & Hirotaka Yokoi vs. Kohei Sato & Katsuhisa Fujii

 

Zero-One/PRIDE "Hustle-1" PPV (1/4/04).

1.       Low-Ki vs. MIKAMI vs. Jun Kasai vs. King Adamo - 4-Way Match

2.       Zebraman vs. Ikuto Hidaka

3.       Satoshi Kojima & Kaz Hayashi vs. Solar & Dos Caras Jr.

4.       The Predator & Kevin Randleman VS. Shinjiro Otani & Masato Tanaka

5.       Giant Silva vs. Kohei Sato & Katsuhisa Fujii - Handicap Match

6.       Shinya Hashimoto vs. Vader

7.       Mil Mascaras, Dos Caras, & El Sicodelico Jr. vs. Steve Corino, Dusty Rhodes, & Tom Howard

8.       Toshiaki Kawada vs. Mark Coleman

9.       Bill Goldberg vs. Naoya Ogawa

 

Zero-One U$A PPV (1/31/04).

1.       Josh Daniels & Johnny Storm vs. Christopher Street Connection (Mace & Buff E.)

2.       Tatsuhito Takaiwa, Yoshihito Sasaki, & Osamu Rouko vs. Kohei Sato, BAMBI, & Kuroge Wagyuta

3.       Tom Howard vs. Prince Nana

4.       Shiro Koshinaka vs. C.W. Anderson

5.       Mr. Otani & Ape The Man vs. Pimpinela Escarlata & Charly Manson

6.       MASA TANAKA vs. Steve Corino

7.       Leonardo Spanky vs. Low-Ki vs. Frankie

8.       Hashif Khan vs. Magma The Kirawea

 

Zero-One U$A TV (2/10/04).

1.       Pimpinela Escarlata & Charly Manson vs. Naohiro Hoshikawa &
Yoshihito Sasaki

2.       Ruckus & Prince Nana vs. Kohei Sato & Kuroge Wagyuta

3.       C.W. Anderson vs. Tatsuhito Takaiwa

4.       Dick Togo & Ikuto Hidaka vs. Christopher Street Connection (Mace & Buff E.)

5.       Takao Omori & Steve Corino vs. Tom Howard & Jonny Storm

6.       Leonardo Spanky vs. Josh Daniels

7.       Mr. Otani & MASA TANAKA vs. Low-Ki & Frankie

8.       Riki Choshu & Tomohiro Ishii vs. Shinya Hashimoto & Jun Kasai

 

Zero-One TV (2/27/04).

1.       Tomohiro Ishii, Takashi Uwano, & Katsuhiko Nakajima vs. Tatsuhito Takaiwa, Yoshihito Sasaki, & Osamu Namiguchi

2.       Hirotaka Yokoi vs. Jun Kasai

3.       Wataru Sakata vs Naohiro Hoshikawa

4.       Shinya Hashimoto, Kazuhiko Ogasawara, & Tengu-Kaiser vs. Steve Corino, Jason The Legend, & C.W. Anderson

5.       Leonardo Spanky & Low-Ki vs. Dick Togo & Ikuto Hidaka

6.       Takao Omori & Shiro Koshinaka vs. Shinjiro Otani & Masato Tanaka

 

Zero-One PPV (2/29/04).

1.       Steve Corino, C.W. Anderson, Kintaro Kanemura, Tetsuhiro Kuroda & Yoshihito Sasaki vs. Tatsuhito Takaiwa, Naohiro Hoshikawa, Jun Kasai, Akashi Tiger & Osamu Namiguchi

2.       Masanobu Fuchi & Masanobu Kurisu vs. Yoshiaki Fujiwara & Don Arakawa

3.       Kohei Sato & Hirotaka Yokoi vs. Tom Howard & Zebra Man

4.       Masato Tanaka vs. "The Gladiator" Mike Awesome

5.       Leonardo Spanky & Low-Ki vs. A.J. Styles & Frankie

6.       Shinjiro Otani vs. Wataru Sakata

7.       Naoya Ogawa & The Predator vs. Dusty Rhodes Jr. & Giant Silva

8.       Keiji Mutoh vs. Takao Omori

9.       Shinya Hashimoto vs. Riki Choshu

 

Zero-One/PRIDE "Hustle-2" PPV {Partial} (3/7/04).

1.       Leonardo Spanky & Kaz Hayashi vs. Homicide & Low-Ki

 

Zero-One TV {Partial} (3/21/04).

1.       Homicide vs. Wataru Sakata

 

Zero-One TV (4/28/04).

1.     Low-Ki & Leonardo Spanky beat Tatsuhito Takaiwa & Sonjay Dutt

2.     Ikuto Hidaka vs. Naohiro Hoshikawa

3.     Wataru Sakata vs. Jun Kasai

4.     Steve Corino, Jack Bull, & Jason The Legend vs. Tengu Kaisuer, Zebra Man, & Kuroge Wagyuta

5.     Masato Tanaka & Tetsuhiro Kuroda vs. Shinjiro Otani & Ryouji Sai

6.     Shinya Hashimoto & Keiji Mutoh vs. Takao Omori & Shiro Koshinaka

 

Zero-One/PRIDE "Hustle-3" PPV (5/8/04).

1.       Kaz Hayashi & Spanky vs. Low Ki & Taka Michinoku

2.       Oscar Sevilla, Pimpinela Escarlata, Cynthia Moreno, & Mascarita Sagrada vs. Gran Apache, Polvo de Estrellas, Fabi Apache, & Mini Abismo Negro

3.       Dusty Rhodes vs. Steve Corino

4.       Tiger Jeet Singh Sr. vs. Zebraman (Kazuhiko Ogasawara)

5.       Riki Choshu vs. Adamo Monster (King Adamo)

6.       Mark Coleman & Dan Bobish vs. Wataru Sakata & Shinjiro Otani

7.       Sabu, Kintaro Kanemura, & "Gladiator Mike" Awesome vs. Masato Tanaka, Tetsuhiro Kuroda, & Tomoaki Honma - Hardcore Match

8.       Toshiaki Kawada vs. Cactus Jack

9.       Shinya Hashimoto & Naoya Ogawa vs. Kevin Nash & Scott Hall

 

Zero-One TV (5/9/04).

1.       Tetsuhiro Kuroda & Yoshihito Sasaki vs. Wataru Sakata & Ryouji Sai

2.       Low-Ki & Leonardy Spanky vs. Jun Kasai & Sonjay Dutt

3.       Takao Omori & Shiro Koshinaka vs. Steve Corino & Jack Bull

4.       Shinya Hashimoto & Riki Choshu vs. Dan Bobish & Jason The Legend

5.       Masato Tanaka vs. Shinjiro Otani

6.       Tatsuhito Takaiwa beat Tomohiro Ishii - World-1 Jr. Tournament Finals

 

Zero-One TV {Partial} (7/13/04).

1.       Tatsuhito Takaiwa vs. Minoru Fujita

 

Zero-One TV (7/30/04).

1.       Fire Festival opening ceremony

2.       Takao Omori vs. Hirotaka Yokoi - Fire Festival Tournament Match

3.       Shiro Koshinaka vs. Kohei Sato - Fire Festival Tournament Match

4.       Shinya Hashimoto, Tatsuhito Takaiwa, & Jun Kasai vs. Steve Corino, Leonardo Spanky, & Super Crazy

5.       Satoshi Kojima vs. Tetsuhiro Kuroda - Fire Festival Tournament Match

6.       Riki Choshu & Tomohiro Ishii vs. Shinjiro Otani & Ryouji Sai

7.       Masato Tanaka vs. Kintaro Kanemura - Fire Festival Tournament Match

 

Zero-One TV (7/31/04).

1.       Wataru Sakata vs. Tetsuhiro Kuroda - Fire Festival Tournament Match

2.       Shinya Hashimoto & Jun Kasai vs. Shiro Koshinaka & Psycho Simpson

3.       Tatsuhito Takaiwa vs. Super Crazy

4.       Satoshi Kojima vs. Takao Omori - Fire Festival Tournament Match

5.       Shinjiro Otani vs. Kohei Sato - Fire Festival Tournament Match

 

Zero-One TV (8/8/04).

1.       Masanobu Kurisu & Yoshihito Sasaki vs. Kuroge Wagyuta & Akashi Tiger

2.       Takao Omori vs. Tetsuhiro Kuroda - Fire Festival Tournament Match

3.       Shiro Koshinaka vs. Kintaro Kanemura - Fire Festival Tournament Match

4.       Masato Tanaka vs. Yoshihito Sasaki vs. Leonardo Spanky & Super Crazy

5.       Shinya Hashimoto & Kohei Sato vs. Steve Corino & Jason The Legend

6.       Wataru Sakata vs. Hirotaka Yokoi - Fire Festival Tournament Match

7.       Shinjiro Otani, Jun Kasai, & Ryuoji Sai vs. Satoshi Kojima, Leonardo Spanky, & Super Crazy

 

Zero-One TV (8/15/04).

1.       Satoshi Kojima vs. Hirotaka Yokoi - Fire Festival Tournament Match

2.       Takao Omori vs. Wataru Sakata - Fire Festival Tournament Match

3.       Kintaro Kanemura vs. Shinjiro Otani - Fire Festival Tournament Match

4.       Osamu Namiguchi & Ryouji Sai vs. Akashi Tiger & Jun Kasai

5.       Shinya Hashimoto & Riki Choshu vs. Steve Corino & Jason the Legend

6.       Ikuto Hidaka, Tomohiro Ishii, & Tatsuhito Takaiwa vs. Josh Daniels, Spanky, & Super Crazy

7.       Kohei Sato vs. Takao Omori - Fire Festival Tournament Finals

 

Zero-One TV (9/15/04).

1.       Tetsuhiro Kuroda vs. Jun Kasai

2.       Ikuto Hidaka, Tomohiro Ishii, & Tatsuhito Takaiwa vs. Kaz Hayashi, Spanky, & Super Crazy

3.       Kintaro Kanemura vs. Yoshihito Sasaki

4.       Kohei Sato vs. Minoru Fujita

5.       Wataru Sakata vs. Ryouji Sai

6.       Takao Omori vs. Hirotaka Yokoi

7.       Shinjiro Otani vs. Masato Tanaka

 

Zero-One/PRIDE "Hustle-4" PPV {Partial} (9/18/04).

1.       Leonardo Spanky & Kaz Hayashi vs. Josh "The Elvis" Daniels & Sonjay Dutt

 

Zero-One TV {Partial} (10/5/04).

1.       Leonardo Spanky & Kaz Hayashi vs. Tatsuhito Takaiwa & Tomohiro Ishii

 

Zero-One TV (10/16/04).

1.       Minoru Fujita & Ikuto Hidaka vs. Jun Kasai & Yoshihito Sasaki

2.       Shinjiro Otani & Takao Omori vs. Masato Tanaka & Wataru Sakata

3.       Shinjiro Otani vs. Aniki - Cage Death Match

4.       Kohei Sato vs. Wataru Sakata - Cage Death Match

5.       Ryouji Sai vs. Steve Corino - Cage Death Match

6.       Tatsuhito Takaiwa, Minoru Fujita, & Osamu Namiguchi vs. Kintaro Kanemura, Tetsuhiro Kuroda, & Yoshihito Sasaki - Cage Death Match

7.       Masato Tanaka vs. Takao Omori - Cage Death Match

 

Zero-One/PRIDE "Hustle-6" PPV {Partial} (10/23/04).

1.       Leonardo Spanky & Kaz Hayashi vs. Super Crazy & Amazing Red

 

Zero-One TV {Partial} (11/21/04).

1.       Super Crazy vs. Ikuto Hidaka

 

Zero1-MAX TV {Partial} (12/25/04).

1.       Masato Tanaka vs. Ikuto Hidaka

2.       Shinjiro Otani vs. Tatsuhito Takaiwa

 

Zero1-MAX TV {Partial} (1/21/05).

1.       Masato Tanaka vs. Super Crazy vs. Ikuto Hidaka vs. Minoru Fujita - E-Style 4 Way Dance

 

Zero1-MAX TV (2/11/05).

1.       Steve Corino vs. Simon Diamond vs. Masato Tanaka - 3 Way Dance

2.       Takao Omori vs. Kohei Sato vs. Kensuke Sasaki - 3 Way Dance

3.       Yoshihito Sasaki vs. Osamu Namiguchi

4.       Shinjiro Otani vs. Ryouji Sai

5.       Tatsuhito Takaiwa, Minoru Fujita, & Ikuto Hidaka vs. Leonardo Spanky, Super Crazy, & Sonjay Dutt - E-Style Match

6.       Takao Omori vs. Steve Corino

 

Zero1-MAX TV {Partial} (2/18/05).

1.       Masato Tanaka & Ikuto Hidaka vs. Juventud Guerrera & Sonjay Dutt

 

Zero1-MAX TV (3/22/05).

1.       Osamu Namiguchi vs. Lil' Nate

2.       Takashi Sasaki vs. Kevin Steen

3.       Steve Corino & Amazing Kong vs. Leonardo Spanky & Saki Maemura

4.       Tatsuhito Takaiwa vs. Ricky Reyes

5.       Minoru Fujita & Ikuto Hidaka vs. CW Anderson & Jay Lethal

6.       Takao Omori & Ryouji Sai vs. Shinjiro Otani & Kohei Sato

7.       Masato Tanaka & Alex Shelley vs. Dick Togo & Sonjay Dutt - TLC Match

 

Zero1-MAX TV (4/1/05).

1.       Masato Tanaka & Tetsuhiro Kuroda vs. Tatsuhito Takaiwa & Alex Shelley

2.       Ryouji Sai vs. Leonardo Spanky

3.       Steve Corino & CW Anderson vs. Minoru Fujita & Ikuto Hidaka

4.       Shinjiro Otani & Riki Choshu vs. Takao Omori & Kohei Sato

 

Zero1-MAX TV (4/2/05).

1.       Hachimaki no Tetsu vs. Rikiya Fudo

2.       Masato Tanaka & Ryouji Sai vs. Tomoaki Honma & Osamu Namiguchi

3.       Tatsuhito Takaiwa vs. Sonjay Dutt

4.       Kohei Sato vs. CW Anderson

5.       Minoru Fujita & Ikuto Hidaka vs. Leonardo Spanky & Alex Shelley

6.       Takao Omori vs. Shinjiro Otani vs. Steve Corino - 3 Way Dance

 

Zero1-MAX TV (4/8/05).

1.       Riki Choshu vs. Tatsuhito Takaiwa

2.       Leonardo Spanky vs. Alex Shelley

3.       Takao Omori & Kohei Sato vs. Shinjiro otani & Ryouji Sai

4.       Masato Tanaka, Steve Corino, & CW Anderson vs. Minoru Fujita, Ikuto Hidaka, & Sonjay Dutt - E-Style TLC Match

 

Zero1-MAX TV {Partial} (4/16/05).

1.       Super Crazy vs. Ikuto Hidaka

 

Zero1-MAX TV {Partial} (4/29/05).

1.       Masato Tanaka & Super Crazy vs. Ikuto Hidaka & Minoru Fujita - E-Style Match

 

Zero1-MAX TV (5/27/05).

1.       Minoru Fujita vs. Rikiya Fudo

2.       Osamu Namiguchi vs. Ou Kensyo - Different Style Fight

3.       Kohei Sato vs. Kensuke Sasaki

4.       Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Masato Tanaka & Ikuto Hidaka

 

Zero1-MAX TV {Partial} (5/28/05).

1.       Ikuto Hidaka vs. Takehiro Murahama

 

Zero1-MAX TV (6/3/05).

1.       Clips of World 1Jr. Tournament matches from 5/20-5/25

2.       Osamu Namiguchi vs. Alex Shelley

3.       Ikuto Hidaka vs. PSYCHO

4.       Kohei Sato & Ryouji Sai vs. Takao Omori & Kamikaze

5.       Tatsuhito Takaiwa vs. Gamma

 

Zero1-MAX TV (6/10/05).

1.       Osamu Namiguchi vs. Takehiro Murahama

2.       Tatsuhito Takaiwa vs. Danshoku Dino

3.       Takao Omori & Kamikaze vs. Shinjiro Otani & Masato Tanaka

4.       Yoshihito Sasaki vs. Minoru Fujita

 

Zero1-MAX TV (6/17/05).

1.       Tatsuhito Takaiwa vs. Yoshihito Sasaki

2.       Ikuto Hidaka vs. Takehiro Murahama

3.       Masato Tanaka vs. Takashi Sasaki - No-DQ Match

4.       Kazuhiko Ogasawara & Kazuhiko Matsuzaki vs. Kohei Sato & Ryouji Sai

5.       Takehiro Murahama vs. Yoshihito Sasaki - World 1 Junior Tournament Finals

 

Zero1-MAX TV {Partial} (6/25/05).

1.       Minoru Fujita vs. Ikuto Hidaka

 

Zero1-MAX TV {Partial} (7/22/05).

1.       Shinjiro Otani vs. Kensuke Sasaki

 

Zero1-MAX TV {Partial} (7/29/05).

1.       Leonardo Spanky vs. Sonjay Dutt

 

Zero1-MAX TV (7/31/05).

1.       Kamikaze & Fuyuki Takahashi vs. Fugofugo Yumeji & Rikiya Fudo

2.       Osamu Namiguchi vs. Katsuhiko Nakajima

3.       Takao Omori, Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki vs. Daisuke Ikeda, Minoru Fujita & Takehiro Murahama

4.       Kensuke Sasaki vs. Chris the Bambi Killer - Fire Festival Tournament Match

5.       Ryouji Sai vs. Hirotaka Yokoi - Fire Festival Tournament Match

6.       Ikuto Hidaka vs. Alex Shelley

7.       Kohei Sato vs. Tadao Yasuda - Fire Festival Tournament Match

8.       Shinjiro Otani vs. Masato Tanaka - Fire Festival Tournament Match

 

Zero1-MAX Fire Festival 2005 Review Part 1 (8/27/05).

1.       Kohei Sato vs. Masato Tanaka

2.       Takao Omori vs. Chris the Bambi Killer

3.       Daisuke Ikeda  vs. Shinjiro Otani

4.       Kensuke Sasaki vs. Hirotaka Yokoi

5.       Chris the Bambi Killer vs. Kensuke Sasaki

6.       Ryouji Sai vs. Hirotaka Yokoi

7.       Tadao Yasuda  vs. Kohei Sato

8.       Masato Tanaka vs. Shinjiro Otani

 

Zero1-MAX Fire Festival 2005 Review Part 2 (8/28/05).

1.       Kohei Sato vs. Daisuke Ikeda

2.       Hirotaka Yokoi vs. Chris the Bambi Killer

3.       Masato Tanaka vs. Tadao Yasuda

4.       Takao Omori vs. Ryouji Sai

5.       Ryouji Sai vs. Chris the Bambi Killer

6.       Masato Tanaka vs. Daisuke Ikeda

7.       Shinjiro Otani vs. Tadao Yasuda

8.       Takao Omori vs. Kensuke Sasaki

9.       Tadao Yasuda vs. Daisuke Ikeda

10.    Shinjiro Otani vs. Kohei Sato

11.    Kensuke Sasaki vs. Ryouji Sai

12.    Takao Omori vs. Hirotaka Yokoi

13.    Shinjiro Otani vs. Kensuke Sasaki - Fire Festival Tournament Finals

 

Zero1-MAX TV (9/16/05).

1.       Ikuto Hidaka, Minoru Fujita, & Osamu Namiguchi vs. Alex Shelley, Takehiro Murahama, & Gamma

2.       Kohei Sato & Hirotaka Yokoi vs. Tatsuhito Takaiwa & Takehiro Murahama

3.       Ikuto Hidaka, Minoru Fujita, & Alex Shelley vs. Yoshihito Sasaki, Katsuhiko Nakajima, & Osamu Namiguchi

4.       Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa, & Yoshihito Sasaki vs. Kensuke Sasaki, Rikiya Fudo, & Katsuhiko Nakajima

 

Zero1-MAX TV {Partial} (9/23/05).

1.       Toshiaki Kawada & Takao Omori vs. Shinjiro Otani & Masato Tanaka

 

Zero1-MAX TV (9/30/05).

1.       Ryouji Sai & Hirotaka Yokoi vs. Kamikaze & Takehiro Murahama

2.       Alex Shelley vs. Sonjay Dutt

3.       Ikuto Hidaka, Minoru Fujita, & KENTA vs. Wataru Sakata, Tatsuhito Takaiwa, & Tiger Emperor (Kotaro Suzuki)

 

Zero1-MAX TV (10/14/05).

1.       Takehiro Murahama vs. Rikiya Fudo

2.       Kamikaze vs. Lingerie Muto

3.       Minoru Fujita & Ikuto Hidaka vs. Jodie Fleisch & Jonny Storm

4.       Shinjiro Otani & The Sandman vs. Yoshihito Sasaki & Masato Tanaka - No Countouts

 

Zero1-MAX TV (10/21/05).

1.       Tatsuhito Takaiwa vs. Takuya Sugawara

2.       Ryouji Sai & Kohei Sato vs. Takao Omori & Tadao Yasuda

3.       Mitsuhiro Matsunaga vs. Hirotaka Yokoi - No-Rope Barbed Wire Deathmatch

 

Zero1-MAX TV (10/28/05).

1.       Jonny Storm vs. Jody Fleisch

2.       Masato Tanaka vs. The Sandman - No Countouts

3.       Yoshihito Sasaki vs. Koji Kanemoto

 

Zero1-MAX TV (11/4/05).

1.       Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa  vs. Kamikaze & Takehiro Murahama

2.       Takao Omori vs.Tadao Yasuda

3.       Kohei Sato & Ryouji Sai vs. Ikuto Hidaka & Minoru Fujita

 

Zero1-MAX TV (12/2/05).

1.       Ikuto Hidaka vs. Sonjay Dutt

2.       Minoru Fujita & Alex Shelley vs. Gamma & Takuya Sugawara

3.       Yoshihito Sasaki vs. Mitsuhiro Matsunaga - No Rope Barbed Wire Spider Hell Death Match

 

Zero1-MAX TV {Partial} (12/9/05).

1.       Christoper Daniels vs. Alex Shelley vs. Sonjay Dutt

 

Zero1-MAX TV (1/26/06).

1.       Rikiya Fudo & Fuyuki Takahashi vs. Kamikaze & GENTARO

2.       Tatsuhito Takaiwa & Taichi Ishikari vs. Ikuto Hidaka & Osamu Namiguchi

3.       Minoru Fujita vs. Takuya Sugawara

 

Zero1-MAX TV (2/2/06).

1.       Masato Tanaka & Yoshihito Sasaki vs. Colt Cabana & Gamma

2.       Toshiaki Kawada & Kohei Sato vs. Takao Omori & Ryouji Sai

3.       Steve Corino vs. Shinjiro Otani

 

Zero1-MAX TV (2/9/06).

1.       Ryouji Sai vs. Kazuhiko Tamura - Axe Bombers Challenge Match

2.       Danshoku Dino & Minoru Fujita vs. Ikuto Hidaka & Lingerie Muto

 

Zero1-MAX TV (2/16/06).

1.       Colt Cabana & GENTARO vs. Osamu Namiguchi & Yoshihito Sasaki

2.       KENDO vs. Kazuhiko Ogasawara - Different Style Fight

3.       Kamikaze vs. Rikiya Fudo - TLC Match

4.       Tadao Yasuda vs. NOSAWA

 

Zero1-MAX TV (2/23/06).

1.       Katsuhiko Nakajima vs. Osamu Namiguchi

2.       Amazing Kong & Kyoko Kimura vs. Lingerie Muto & Toshie Uematsu

3.       Ryouji Sai & Yoshihito Sasaki vs. Takuya Sugawara & Tadao Yasuda

4.       Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa, & Masato Tanaka vs. Minoru Fujita, Ikuto Hidaka, & Takao Omori

 

Zero1-MAX TV (3/2/06).

1.       GENTARO vs. Masato Tanaka

2.       Gamma, Tatsutoshi Goto, & Tadao Yasuda vs. Takao Omori, Yoshihito Sasaki, & Kohei Sato

3.       P-Force (Steve Corino & Y2P-160kg) vs. Minoru Fujita & Ikuto Hidaka

 

Zero1-MAX TV (4/12/06).

1.       Osamu Namiguchi vs. Munenori Sawa

2.       Wataru Sakata vs. Shinsuke Z Yamagasa

3.       Takao Omori & Ryouji Sai vs. Manabu Nakanishi & Naofumi Yamamoto

 

Zero1-MAX TV (4/19/06).

1.       Steve Corino vs. Colt Cabana

2.       Takuya Sugawara vs. GENTARO

3.       Shinjiro Otani, Masato Tanaka, & Tatsuhito Takaiwa vs. Kohei Sato, Daisuke Sekimoto, & Yoshihito Sasaki

 

Zero1-MAX TV (4/26/06).

1.       P-Force (Y2P-160kg & Steve Corino) vs. Kohei Sato & Hirotaka Yokoi

2.       Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. Crazy Boy & Kota Ibushi

3.       Atsushi Onita, Masato Tanaka, & Lingerie Muto vs. Ichiro Yaguchi, YASE Yaguchi, & Kerberos - Hardcore Match

4.       Shinjiro Otani vs. Takao Omori

 

Zero1-MAX TV (5/3/06).

1.       Takuya Sugawara & Kagetora vs. GENTARO & Munenori Sawa

2.       Kazuhiko Ogasawara vs. Ou Kensyo

3.       Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki

 

Zero1-MAX TV (5/10/06).

1.       Tatsutoshi Goto & Tadao Yasuda vs. Rikiya Fudo & Daisaku Shimoda

2.       Takao Omori vs. Tom Howard

 

Zero1-MAX TV (5/17/06).

1.       Daisuke Sekimoto vs. Kamikaze

2.       Emblem (Shinjiro Otani & Masato Tanaka) vs. Ryouji Sai & Kohei Sato

 

Zero1-MAX TV (7/28/06).

1.       Tatsutoshi Goto & Masa Kurisu vs. Rikiya Fudo & Fugofugo Yumeji

2.       Kazunari Murakami vs. Tomoaki Honma - Fire Festival Tournament Match

3.       Daisuke Sekimoto vs. Kohei Sato - Fire Festival Tournament Match

4.       Tatsuhito Takaiwa vs. Takuya Sugawara

5.       Shinjiro Otani vs. Masato Tanaka - Fire Festival Tournament Match

6.       Ryouji Sai vs. Takao Omori - Fire Festival Tournament Match

 

Zero1-MAX TV {Partial} (7/30/06).

1.       Masato Tanaka vs. Ryouji Sai - Fire Festival Tournament Finals

 

Zero1-MAX TV (8/27/06).

1.       Billy Moreno & Aussie Osborne vs. GENTARO & Osamu Namiguchi

2.       Kazushi Miyamoto vs. Lingerie Muto

3.       Black Emperor, Kagetora, & Takuya Sugawara vs. Yoshihito Sasaki, Tatsuhito Takaiwa, & Tiger Emperor

4.       Ryouji Sai & Kohei Sato vs. Tomohiko Hashimoto & Tomoaki Honma

5.       Wild Child (Manabu Nakanishi & Takao Omori) vs. Emblem (Shinjiro Otani & Masato Tanaka)

6.       Chris Sabin & Alex Shelley vs. Minoru Fujita & Ikuto Hidaka

 

Zero1-MAX TV (9/4/06).

1.       GENTARO vs. Billy Moreno - Jr. Tournament First Round

2.       Yoshihito Sasaki vs. Aussie Osborne - Jr. Tournament First Round

3.       Chris Sabin vs. Alex Shelley - Jr. Tournament First Round

4.       Minoru Fujita vs. Ikuto Hidaka - Jr. Tournament First Round

5.       Shinjiro Otani, Ryouji Sai, & Fuyuki Takahashi vs. Manabu Hara, Kazunari Murakami, & Katsumi Usuda

6.       Tatsuhito Takaiwa vs. GENTARO - Jr. Tournament Quarterfinals

7.       Takuya Sugawara vs. Yoshihito Sasaki - Jr. Tournament Quarterfinals

 

Zero1-MAX TV (9/11/06).

1.       Osamu Namiguchi & Fuyuki Takahashi vs. Kabuki Kid & Shota Takanishi

2.       Takuya Sugawara vs. Chris Sabin - Jr. Tournament Semifinals

3.       Minoru Fujita vs. Tatsuhito Takaiwa - Jr. Tournament Semifinals

4.       GENTARO, Ikuto Hidaka, & Macho Pump vs. Billy Moreno, Aussie Osborne, & Alex Shelley

5.       Kamikaze, Shinjiro Otani, & Masato Tanaka vs. Kazushi Miyamoto, Rikiya Fudo, & Kohei Sato

6.       Wild Child (Manabu Nakanishi & Takao Omori) vs. Ryouji Sai & Yoshihito Sasaki

7.       Minoru Fujita vs. Takuya Sugawara - Jr. Tournament Finals

 

Zero1-MAX TV {Partial} (10/29/06).

1.       Kohei Sato & Ryouji Sai vs. Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki

 

Zero1-MAX TV (11/14/06).

1.       Tomohiko Hashimoto & Shota Takanishi vs. Fuyujirou Jidosha & Osamu Namiguchi

2.       Daisuke Sekimoto & Kamikaze vs. Rikiya Fudo & Tatsuhito Takaiwa

3.       Amazing Kong, GAMI, & Veronica Simply vs. Hikaru, Saki Maemura, & Nanae Takahashi

4.       Masato Tanaka, Shinjiro Otani, & Takao Omori vs. Minoru Fujita, Ikuto Hidaka, & Takuya Sugawara - Elimination Match

5.       Kohei Sato vs. Ryouji Sai

6.       Kazunari Murakami vs. Mitsuhiro Matsunaga - No Ropes Barbed Wire Match w/ Shinjiro Otani as Special Referee

 

Zero1-MAX TV {Partial} (11/27/06).

1.       Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Minoru Fujita & TAJIRI

 

Zero1-MAX TV {Partial} (2/5/07).

1.       Daisuke Sekimoto & Mammoth Sasaki vs. Ryouji Sai & Yoshihito Sasaki

2.       Shinjiro Otani, Takao Omori, & Kazunari Murakami vs. Yoshihiro Takayama, Kohei Sato, & Hirotaka Yokoi

 

Zero1-MAX TV (2/21/07).

1.       Kazunari Murakami & X vs. Wataru Sakata & Hirotaka Yokoi

2.       Gha-cha-ping vs. Kamikaze

3.       Osamu Namiguchi & Yoshihito Sasaki vs. Daisuke Sekimoto & Shota Takanishi

4.       Ryouji Sai vs. Mammoth Sasaki

5.       Ikuto Hidaka vs. Tatsuhito Takaiwa

6.       Takao Omori & Shinjiro Otani vs. Kohei Sato & Yoshihiro Takayama

 

Zero1-MAX TV (3/11/07).

1.       Minoru Fujita & Shinjiro Otani vs. Kazunari Murakami & Manabu Hara

2.       Kamikaze vs. Yoshihito Sasaki

3.       Osamu Namiguchi vs. Atsushi Aoki

4.       Shota Takahashi & Ikuto Hidaka vs. Munenori Sawa & Super Shisa

5.       Ryouji Sai vs. Daisuke Sekimoto

6.       Tatsuhito Takaiwa vs. Taiji Ishimori

7.       Manabu Nakanishi & Takao Omori vs. Yoshihiro Takayama & Kohei Sato

 

Zero1-MAX TV {Partial} (4/2/07).

1.       Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. Kamikaze & Kentaro Shiga

 

Zero1-MAX TV {Partial} (4/15/07).

1.       Tatsuhito Takaiwa, Ikuto Hidaka, & Minoru Fujita vs. Dick Togo, Masao Orihara, & Macho Pump

2.       Takao Omori, Kazunari Murakami, & Kamikaze vs. Yoshihiro Takayama, Kohei Sato, & Steve Corino

3.       Shinjiro Otani vs. Ryouji Sai

 

Zero1-MAX TV {Partial} (5/9/07).

1.       Takuya Sugawara, Ikuto Hidaka, & Minoru Fujita vs. Dick Togo, Masao Orihara, & Macho Pump

2.       Shinjiro Otani & Kazunaru Murakami vs. Takao Omori & Toshiaki Kawada

 

Zero1-MAX TV (5/30/07).

1.       Ikuto Hidaka vs. Super Shisa

2.       Lingerie Muto vs. Kazunari Murakami

3.       Minoru Fujita vs. Masao Orihara

4.       Steve Corino vs. TAJIRI

5.       Daisuke Sekimoto vs. Kamikaze

6.       Masato Tanaka vs. Yoshihito Sasaki

7.       Shinjiro Otani vs. Kohei Sato

8.       Takao Omori vs. Ryouji Sai

 

Zero1-MAX TV (6/23/07).

1.       Fuyuki Takahashi vs. Shota Takanishi

2.       Shock Wave the Robot vs. Osamu Namiguchi

3.       TAJIRI & Masato Tanaka vs. Steve Corino & CW Anderson

4.       Kazunari Murakami & Shinjiro Otani vs. Takao Omori & Kamikaze

5.       Minoru Fujita vs. Ikuto Hidaka vs. Takuya Sugawara vs. Madoka vs. Dick Togo vs. Masao Orihara vs. Naoki Tanisaki vs. GENTARO - Royal Rumble

6.       Kohei Sato & Yoshihiro Takayama vs. Ryouji Sai & Yoshihito Sasaki

 

Zero1-MAX TV (7/21/07).

1.       Shinjiro Otani vs. Kazunari Murakami - Fire Festival Tournament Match

2.       Takao Omori vs. Yoshihito Sasaki - Fire Festival Tournament Match

3.       Ikuto Hidaka, Naoki Tanisaki, & THE*ZEST vs. Minoru Fujita, Takuya Sugawara, & Osamu Namiguchi

4.       Ryouji Sai vs. Yutaka Yoshie - Fire Festival Tournament Match

5.       Masato Tanaka vs. Daisuke Sekimoto - Fire Festival Tournament Match

 

Zero1-MAX TV (8/1/07).

1.       Macho Pump vs. Osamu Namiguchi

2.       Ikuto Hidaka vs. Akitoshi Saito - Fire Festival Tournament Match

3.       Daisuke Sekimoto vs. Takao Omori - Fire Festival Tournament Match

4.       Dick Togo vs. Takuya Sugawara

5.       Masato Tanaka vs. Kohei Sato - Fire Festival Tournament Match

6.       Shinjiro Otani vs. Ryouji Sai - Fire Festival Tournament Match

 

Zero1-MAX TV (8/6/07).

1.       Manabu Hara, Manabu Soya, & THE*ZEST vs. Hercules Oosenga, Munenori Sawa, Osamu Namiguchi

2.       Shinjiro Otani vs. Akitoshi Saito vs. Ryouji Sai vs. Ikuto Hidaka vs. Yutaka Yoshie - 5 Way Elimination Match

3.       Daisuke Sekimoto & Kohei Sato vs. Takao Omori & Yoshito Sasaki

4.       Dick Togo & Masaaki Mochizuki vs. Minoru Fujita & Takuya Sugawara

5.       Masato Tanaka vs. Ryouji Sai - Fire Festival Tournament Finals

 

Zero1-MAX TV {Partial} (8/27/07).

1.       Daisuke Sekimoto vs. Yoshihito Sasaki

 

Zero1-MAX TV {Partial} (9/3/07).

1.       Yoshihiro Takayama & Kohei Sato vs. Daisuke Sekimoto & Takao Omori

2.       Shinjiro Otani vs. Masato Tanaka

 

Zero1-MAX TV {Partial} (10/17/07).

1.       Ikuto Hidaka vs. Takuya Sugawara

2.       Shinjiro Otani, Masato Tanaka, & Takao Omori vs. Kohei Sato, Tatsuhito Takaiwa, & Dick Togo

 

Zero1-MAX TV {Partial} (10/19/07).

1.       Masato Tanaka vs. Dick Togo

2.       Ikuto Hidaka vs. Masaaki Mochizuki

3.       Daisuke Sekimoto vs. Ryouji Sai

4.       Masato Tanaka vs. Masaaki Mochizuki

 

Zero-SUN Chick & Dog (11/3/07).

1.       Natsuki*Taiyo vs. Kana

2.       Ikuto Hidaka & KAGETORA vs. Minoru Fujita & El Blazer

3.       Tracy Taylor vs. Fuka

4.       Hikaru, Masato Tanaka, & Lingerie Muto vs. Aja Kong, Kohei Sato, & American Balloon

5.       Jamie D vs. Saki Maemura

6.       Nanae Takahashi vs. Azumi Hyuga

 

Zero1-MAX TV {Partial} (11/9/07).

1.       Ikuto Hidaka vs. Dick Togo

2.       Minoru Fujita & Takuya Sugawara vs. Yoshihiro Takayama & Kohei Sato

 

Zero1-MAX TV (11/19/07).

1.       Tatsuhito Takaiwa vs. Osamu Namiguchi, Naoki Ueda & Shota Takanishi - Handicap Match

2.       Takao Omori vs. "Hollywood" Stalker Ichikawa

3.       Tengu Kaiser, Great Sasuke, & Yoshitsune vs. Takuya Sugawara, Kohei Sato, & Minoru Fujita

4.       Ikuto Hidaka & Dick Togo vs. Masaaki Mochizuki & Don Fujii

5.       Daisuke Sekimoto vs. Yoshihito Sasaki

6.       Shinjiro Otani & Yuji Nagata vs. Masato Tanaka & Ryouji Sai

 

Zero1-MAX TV (12/29/07).

1.       Tatsuhito Takaiwa vs. Osamu Namiguchi

2.       Shota Takanishi vs. Mitsuhiro Matsunaga

3.       Ikuto Hidaka & El Blazer vs. Masaaki Mochizuki & Munenori Sawa

4.       Ryouji Sai vs. Minoru Suzuki

5.       Minoru Fujita & Takuya Sugawara vs. Great Sasuke & Tengu Kaiser

6.       Masato Tanaka vs. Yoshihito Sasaki

 

Zero1-MAX TV (1/7/08).

1.       Tengu Kaiser & Tengu Baron vs. Munenori Sawa & Naoki Ueda

2.       Kohei Sato vs. El Blazer

3.       Tatsuhito Takaiwa & Shota Takanishi vs. Koji Kanamoto & Ryusuke Taguchi

4.       Minoru Fujita vs. Great Sasuke

5.       Takao Omori & Manabu Nakanishi vs. Ryouji Sai & Yoshihito Sasaki

6.       Alex Shelley & Chris Sabin vs. Ikuto Hidaka & Dick Togo

7.       Masato Tanaka vs. Daisuke Sekimoto

 

Zero1-MAX TV (2/2/08).

1.       Vansack Acid & Naomiki Ueda vs. Shota Takahashi & Munenori Sawa

2.       Masato Tanaka & Tatsuhito Takaiwa vs. Tengu Kaiser & Crow Kaiser

3.       Minoru Fujita & Takuya Sugawara vs. Great Sasuke & Kesen Numajiro

4.       Manabu Nakanishi, Koji Kanemoto, & Ryusuke Taguchi vs. Takao Omori, Kohei Sato, & Osamu Namiguchi

5.       Yoshihito Sasaki & Daisuke Sekimoto vs. Ryouji Sai & Kengo Mashimo

6.       Masaaki Mochizuki vs. Ikuto Hidaka

 

Zero1-MAX TV {Partial} (2/20/08).

1.       Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Minoru Fujita & Takuya Sugawara

 

Zero1-MAX TV (3/8/08).

1.       Tatsuhito Takaiwa & Ueda Shito vs. Minoru Fujita & KAMIKAZE

2.       Osamu Namiguchi vs. Yujiro

3.       Ryouji Sai & Shota Takanishi vs. Mitsuhide Hirasawa & Tetsuya Naito

4.       Yoshihito Sasaki & Daisuke Sekimoto vs. Kengo Mashimo & Madoka

5.       Takao Omori vs. Manabu Nakanishi

6.       Masato Tanaka & Ikuto Hidaka vs. Koji Kanemoto & Ryusuke Taguchi

7.       Kohei Sato vs. Shinsuke Nakamura

 

Zero1-MAX TV (3/26/08).

1.       Kikutaro vs. Don Arakawa

2.       Ikuto Hidaka & Munenori Sawa vs. Masaaki Mochizuki & El Blazer

3.       Tatsuhito Takaiwa, Shota Takanishi, & Shito Ueda vs. Himalayan Tiger, Tengu Kaiser, & Tengu Baron

4.       Great Sasuke & Great Shinjiro Otani vs. Minoru Fujita & Takuya Sugawara - Falls Count Anywhere Match

5.       Ryouji Sai, Sandy Beach, & Akebono vs. Yoshihito Sasaki, Kohei Sato, & Daisuke Sekimoto

6.       Masato Tanaka vs. Takao Omori

 

Zero1-MAX TV {Partial} (4/4/08).

1.       Masato Tanaka & Tatsuhito Takaiwa vs. Ryusuke Taguchi & Mitsuhide Hirasawa

2.       Takao Omori vs. Manabu Nakanishi

 

Zero1-MAX PPV (4/6/08).

1.       Ryouji Sai, Osamu Namiguchi, & Munenori Sawa vs. Yujiro , Tetsuya Naito, & Mitsuhide Hirasawa

2.       Kohei Sato vs. Ryusuke Taguchi

3.       Yoshihito Sasaki & Daisuke Sekimoto vs. Togi Makabe  & Toru Yano

4.       Takao Omori & Tatsuhito Takaiwa vs. Riki Choshu & Jushin Liger

5.       Ikuto Hidaka vs. Koji Kanemoto

6.       THE*ZEST vs. NOIZ

7.       Minoru Fujita & Takuya Sugawara vs. Alex Shelley & Chris Sabin

8.       Masato Tanaka vs. Manabu Nakanishi

 

Zero1-MAX TV (5/3/08).

1.       KAMIKAZE vs. Ken Sato

2.       Hiroki vs. Chiharu - Nunchaku Libre

3.       Dick Togo & Ikuto Hidaka vs. Great Sasuke & Minoru Fujita

4.       Shinjiro Otani & Takao Omori vs. Masahiro Chono & Tadao Yasuda

5.       Ryouji Sai vs. Kengo Mashimo

6.       Masato Tanaka & Tatsuhito Takaiwa vs. Kohei Sato & Daisuke Sekimoto

 

Zero1-MAX TV {Partial} (6/2/08).

1.       Ikuto Hidaka vs. Ryusuke Taguchi

2.       Masato Tanaka & Ryouji Sai vs. Koji Kanemoto & Yujiro

 

Zero1-MAX TV {Partial} (6/15/08).

1.     Daisuke Sekimoto vs. KAMIKAZE

2.     Masaaki Mochizuki & Minoru vs. Ikuto Hidaka & Munenori Sawa

3.     Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi

 

Zero1-MAX TV {Partial} (7/2/08).

1.     Minoru vs. Munenori Sawa

2.     Masato Tanaka & Ryouji Sai vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma

3.     Shinjiro Otani & Takao Omori vs. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi

4.     Masaaki Mochizuki vs. Ikuto Hidaka

 

Zero1-MAX TV {Partial} (7/30/08).

1.     Shinjiro Otani vs. Togi Makabe - Fire Festival Tournament Match

 

Zero1-MAX TV {Partial} (8/6/08).

1.     Shinjiro Otani & Yuki Ishikawa vs. Minoru Fujita & Takuya Sugawara

2.     Masato Tanaka & Ricky Fuji vs. Mr. Gannosuke & Tetsuhiro Kuroda - Masato Tanaka 15th Anniversary Street Fight

 

Zero1-MAX TV {Partial} (8/9/08).

1.     Daisuke Sekimoto, KAMIKAZE, & Minoru Fujita vs. Ikuto Hidaka, Tatsuhito Takaiwa, & Munenori Sawa

2.     Shinjiro Otani vs. Masaaki Mochizuki - Fire Festival Tournament Match

3.     Masato Tanaka vs. Ryouji Sai - Fire Festival Tournament Match

 

Zero1-MAX TV (8/10/08).

1.     Masato Tanaka vs. Takao Omori vs. Manabu Nakanishi - 3 Way Fire Festival Semifinals

2.     Shinjiro Otani & Masaaki Mochizuki vs. Daisuke Sekimoto & Kohei Sato

3.     Minoru Fujita & Takuya Sugawara vs. Ikuto Hidaka & Munenori Sawa

4.     Masato Tanaka vs. Togi Makabe - Fire Festival Tournament Finals

 

Zero1-MAX TV (9/5/08).

1.     Shito Ueda vs. Yuta Yoshikawa

2.     Kohei Sato vs. Daisuke Sekimoto

3.     Munenori Sawa vs. Yusaku Obata

4.     Ikuto Hidaka vs. Ryusuke Taguchi

5.     Masato Tanaka, Ryouji Sai, & Tatsuhito Takaiwa vs. Takao Omori, KAMIKAZE, & Minoru Fujita

6.     Shinjiro Otani vs. Yuji Nagata

 

Zero1-MAX Fire Festival 2008 Review Part 1 (9/12/08).

1.     Ryouji Sai vs. Daisuke Sekimoto

2.     Kohei Sato vs. KAMIKAZE

3.     Masato Tanaka vs. Manabu Nakanishi

4.     Shinjiro Otani vs. Togi Makabe

5.     Togi Makabe vs. KAMIKAZE

6.     Masaaki Mochizuki vs. Kohei Sato

7.     Takao Omori vs. Daisuke Sekimoto

8.     Manabu Nakanishi vs. Ryouji Sai

9.     Takao Omori vs. Ryouji Sai

10. Masato Tanaka vs. Daisuke Sekimoto

11. Shinjiro Otani vs. KAMIKAZE

12. Togi Makabe vs. Masaaki Mochizuki

 

Zero1-MAX Fire Festival 2008 Review Part 2 (9/19/08).

1.     Shinjiro Otani vs. Masaaki Mochizuki

2.     Takao Omori vs. Manabu Nakanishi

3.     Kohei Sato vs. Togi Makabe

4.     Masato Tanaka vs. Ryouji Sai

5.     Masato Tanaka vs. Takao Omori vs. Manabu Nakanishi

6.     Masato Tanaka vs. Togi Makabe - Fire Festival Tournament Finals

 

Zero1-MAX TV (10/8/08).

1.     Shito Ueda & Ken Saito vs. Yuta Yoshikawa & Keita Yano

2.     Osamu Namiguchi & Hikaru vs. Yuki Ishikawa & Saki Maemura

3.     Great Sasuke vs. KAMIKAZE - Surprise Camera Rules

4.     Ikuto Hidaka vs. Guido Maritato

5.     Shinjiro Otani & Masaaki Mochizuki vs. Daisuke Sekimoto & Munenori Sawa

6.     Masato Tanaka vs. Kohei Sato

 

Zero1-MAX TV (11/9/08).

1.     Ryouji Sai, Shito Ueda, & Durango vs. KAMIKAZE, Osamu Namiguchi, & Yusaku Obata

2.     Tatsuhito Takaiwa vs. Great Sasuke

3.     Minoru Fujita vs. Kinbos Rice

4.     Takuya Sugawara vs. Munenori Sawa

5.     Ikuto Hidaka vs. Minoru

6.     Masato Tanaka & Shinjiro Otani vs. Mr. Wrestling III & YaYa Brazil

7.     Yuji Nagata vs. Kohei Sato

 

Zero1-MAX TV (11/16/08).

1.     Shito Ueda vs. Osamu Namiguchi

2.     Tatsuhito Takaiwa vs. Munenori Sawa

3.     Minoru vs. Minoru Fujita

4.     Ikuto Hidaka & Yuta Yoshikawa vs. Yusaku Obata & KAMIKAZE

5.     Masato Tanaka, Shinjiro Otani, & Great Sasuke vs. Kohei Sato, Ryouji Sai, & Takuya Sugawara

6.     Minoru vs. Tatsuhito Takaiwa

 

Zero1-MAX TV (12/15/08).

1.     Osamu Namiguchi vs. WPC

2.     Shinjiro Otani vs. Shito Ueda

3.     Masato Tanaka & Munenori Sawa vs. Mr. Gannosuke & BADBOY Hido

4.     Ryouji Sai vs. Kohei Sato

5.     Minoru Fujita & Takuya Sugawara vs. Mr. Wrestling III & Charles Evans

6.     Ikuto Hidaka vs. Tyson Dux

 

ZERO1 TV (2/8/09).

1.     Shito Ueda & Yuzuru Saito vs. Mineo Fujita & Yusuke Obata

2.     Kohei Sato vs. KAMIKAZE

3.     Minoru Fujita vs. Takuya Sugawara

4.     Hikaru & Mio Shirai vs. Saki Maemura & Io Shirai

5.     Ikuto Hidaka & Munenori Sawa vs. Daisuke Sekimoto & Osamu Namiguchi

6.     Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Yuji Nagata & Wataru Inoue

 

ZERO1 TV (3/4/09).

1.     Minoru, Ikuto Hidaka, & Masaaki Mochizuki vs. Masato Tanaka, Minoru Fujita, & Takuya Sugawara

2.     Ryouji Sai & Daisuke Sekimoto vs. Kohei Sato & Shingo Takagi

3.     Shinjiro Otani vs. Yuji Nagata

4.     Shinjiro Otani vs. Steve Corino

 

ZERO1 TV (3/29/09).

1.     Masato Tanaka & Minoru vs. Minoru Fujita & Takuya Sugawara

2.     Ryouji Sai & Osamu Namiguchi vs. Steve Corino & Mr. Wrestling III

3.     Ikuto Hidaka vs. Sonjay Dutt

4.     Shinjiro Otani vs. Orlando Colon

 

ZERO1 TV (4/12/09).

1.     Shito Ueda, Kuniyoshi Wada, & Shinya Ishikawa vs. Yusaku Obata, Yuzuru Saito, & Yuji Okabayashi

2.     Minoru vs. Ikuto Hidaka

3.     Masato Tanaka & Daisuke Sekimoto vs. Minoru Fujita & Takuya Sugawara - Street Fight

4.     Akebono vs. Kohei Sato

5.     Shinjiro Otani vs. Ryouji Sai

 

ZERO1 TV (5/20/09).

1.     Shinya Ishikawa & Yuji Okabayashi vs. Shito Ueda & Yuzuru Saito

2.     Minoru Fujita & Yusaku Obata vs. Yuki Ishikawa & Keita Yano

3.     Touru Owashi & Takuya Sugawara vs. Kohei Sato & Osamu Namiguchi

4.     Masato Tanaka vs. Shinjiro Otani

5.     Ikuto Hidaka & Munenori Sawa vs. Minoru & Katsumi Usuda

6.     Ryouji Sai vs. Daisuke Sekimoto

 

ZERO1 TV (6/14/09).

1.     Shito Ueda & Yuzuru Saito vs. Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami

2.     Katsumi Usuda vs. Munenori Sawa

3.     Kohei Sato vs. KAMIKAZE

4.     Shinjiro Otani vs. Minoru Fujita

5.     Ryouji Sai & Osamu Namiguchi vs. Touru Owashi & Takuya Sugawara

6.     Masato Tanaka vs. Ikuto Hidaka

 

ZERO1 TV {Partial} (7/28/09).

1.     Ikuto Hidaka vs. Kohei Sato - Fire Festival Tournament Match

2.     Daisuke Sekimoto vs. Ryouji Sai - Fire Festival Tournament Match

 

ZERO1 TV (8/21/09).

1.     Ryouji Sai vs. Masato Tanaka vs. Daisuke Sekimoto - Fire Festival 3 Way Semifinals

2.     Kohei Sato vs. Shinjiro Otani vs. Akebono vs. Ikuto Hidaka - Fire Festival 4 Way Semifinals

3.     Tetsuhiro Kuroda, Takuya Sugawara, & Yusaku Obata vs. KAMIKAZE, Osamu Namiguchi, & Yuzuru Saito

4.     Magnitude Kishiwada & Munenori Sawa vs. Minoru & Minoru Fujita

5.     Ryouji Sai vs. Kohei Sato - Fire Festival Tournament Finals

 

ZERO1 TV (9/9/09).

1.     Katsumi Usuda vs. Yuzuru Saito

2.     Kohei Sato, Osamu Namiguchi, & Shito Ueda vs. Rikiya Fudo, Keita Yano, & Yusaku Obata

3.     Minoru vs. KAMIKAZE

4.     Shinjiro Otani & Akebono vs. Masato Tanaka & Daisuke Sekimoto

5.     Ikuto Hidaka & Munenori Sawa vs. Minoru Fujita & Takuya Sugawara

6.     Togi Makabe vs. Ryouji Sai

 

ZERO1 TV (10/18/09).

1.     Ikuto Hidaka, Minoru Fujita, & Akio Kobayashi vs. Alexander Otsuka, Tengu Kaiser, & Kuroge Wagyuta

2.     Kikufuji-san vs. Don Arakawa

3.     Wataru Sakata & Shinsuke Jet Wakataka (Shinsuke Z Yamagasa) vs. Ryouji Sai & Osamu Namiguchi

4.     Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Toshiaki Kawada & Kohei Sato

 

ZERO1 TV (10/24/09).

1.     Osamu Naimuchi vs. Kintaro Kanemura - Osamu Namiguchi Retirement Match

2.     Minoru Fujita & Takuya Sugawara vs. Fujita Jr. Hayato & Shota Takanishi

3.     Daisuke Sekimoto & Ryouji Sai vs. Shinjiro Otani & Kenta Kakinuma

4.     Ikuto Hidaka & Munenori Sawa vs. Kohei Sato & KAMIKAZE

5.     Toshiaki Kawada vs. Masato Tanaka

 

ZERO1 TV (12/12/09).

1.     Takuya Sugawara vs. Prince Devitt

2.     Sonjay Dutt vs. Minoru Fujita

3.     Fujita Jr. Hayato vs. Hajime Ohara

4.     Magnitude Kishiwada vs. Ikuto Hidaka

5.     Prince Devitt vs. Sonjay Dutt

6.     Fujita Jr. Hayato vs. Ikuto Hidaka

7.     Prince Devitt vs. Ikuto Hidaka

 

ZERO1 Live (12/13/09).

1.     Toshiaki Kawada vs. KAMIKAZE

 

ZERO1 TV (12/26/09).

1.     Shinjiro Otani & Akebono vs. Kintaro Kanemura & Steve Corino

2.     Shiro Koshinaka & Hajime Ohara vs. Tsutomu Oosugi & Hercules Oosenga

3.     Ikuto Hidaka & Munenori Sawa vs. Mr. X & Mr. XX

4.     Masato Tanaka & Masaaki Mochizuki vs. Kohei Sato & KAMIKAZE

5.     Shinjiro Otani & Akebono vs. Masato Tanaka & Masaaki Mochizuki

 

ZERO1 TV (1/9/10).

1.     Shota Takanishi & Kenta Kakinuma vs. Shito Ueda & Yuzuro Saito

2.     KAMIKAZE vs. Rikiya Fudo

3.     Masato Tanaka & Kintaro Kanemura vs. Mr. X & Mr. XX

4.     Ikuto Hidaka & Masaaki Mochizuki vs. Fujita Jr. Hayato & Munenori Sawa

5.     Toshiaki Kawada vs. Daisuke Sekimoto

6.     Shinjiro Otani & Akebono vs. Ryouji Sai & Kohei Sato

 

ZERO1 TV (2/6/10).

1.     Rikya Fudo vs. Yuzuro Saito

2.     Fujita Jr. Hayato vs. Shota Takanishi

3.     Akira Shoji, Shito Ueda, & Kohei Sato vs. Kintaro Kanemura, Minoru Fujita, & Takuya Sugawara

4.     Ryouji Sai vs. KAMIKAZE

5.     Masaaki Mochizuki & Masato Tanaka vs. TAJIRI & Hajime Ohara

6.     Shinjiro Otani & Akebono vs. Ikuto Hidaka & Munenori Sawa

 

ZERO1 TV (3/6/10).

1.     Shota Takanishi vs. Yoshikazu Yokoyama

2.     Kenta Kakinuma vs. Yuzuru Saito

3.     Kohei Sato & KAMIKAZE vs. Kintaro Kanemura & Rikiya Fudo

4.     Fujita Jr. Hayato & Kei Sato vs. Minoru Fujita & Takuya Sugawara

5.     Masato Tanaka & Masaaki Mochizuki vs. Ikuto Hidaka & Munenori Sawa

6.     Shota Takanishi vs. Kenta Kakinuma

7.     Shinjiro Otani & Akebono vs. The Predator & Bambi Killer

8.     Toshiaki Kawada vs. Ryouji Sai

 

ZERO1 TV (4/14/10).

1.     Shota Takanishi, Yuzuru Saito, & Kenta Kakinuma vs. Yusaku Obata, Akito, & Toru Sugiura

2.     KAMIKAZE & Kintaro Kanemura vs. Steve Corino & Hartley Jackson

3.     Gerard Gordeau & Ryouji Sai vs. Akebono & Munenori Sawa

4.     Fujita Jr. Hayato, Shu Sato, & Kei Sato vs. Ikuto Hidaka, Minoru Fujita, & Takuya Sugawara - Falls Count Anywhere Match

5.     Shinjiro Otani & Shiro Koshinaka vs. Masato Tanaka & Daisuke Sekimoto

6.     Toshiaki Kawada vs. Kohei Sato

 

ZERO1 TV (5/12/10).

1.     Minoru Fujita vs. Shockwave the Robot 3000

2.     Kintaro Kanemura vs. Hartley Jackson

3.     Masato Tanaka & Kenta Kakinuma vs. Ryouji Sai & Wataru Sakata

4.     Osirian Portal (Ophidian & Amasis) vs. Munenori Sawa & Shota Takanishi)

5.     FUNAKI & Ikuto Hidaka vs. Sandy Beach & Chad Aloha

6.     Shinjiro Otani vs. Kohei Sato

 

ZERO1 TV (6/16/10).

1.     Shota Takanishi & Yuzuru Saito vs. Kazuhiro Tamura & Yoshikazu Yokoyama

2.     Kenta Kakinuma & Yuki Sato vs. Rikiya Fudo & Shito Ueda

3.     Kohei Sato & KAMIKAZE vs. NOSAWA Rongai & Minoru Fujita

4.     Masato Tanaka vs. Munenori Sawa

5.     Ryouji Sai vs. Daisuke Sekimoto

6.     Shinjiro Otani & Akebono vs. FUNAKI & Ikuto Hidaka

 

ZERO1 TV (7/19/10).

1.     Minoru Fujita, Takuya Sugawara, Yoshikazu Yokoyama vs. KAMIKAZE, Rikiya Fudo, & Shota Takanishi

2.     Wataru Sakata vs. Kenta Kakinuma

3.     Masato Tanaka vs. Shawn Daivari

4.     Ikuto Hidaka vs. FUNAKI vs. Munenori Sawa - 3 Way Match

5.     Kohei Sato vs. Bambi Killer

6.     Shinjiro Otani & Ryouji Sai vs. Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie

 

ZERO1 TV (8/10/10).

1.     Yuzuru Saito vs. Shota Takanishi

2.     KAMIKAZE & Kenta Kakinuma vs. Rikiya Fudo & Yoshikazu Yokoyama

3.     Joe Legend vs. The Predator

4.     Daisuke Sekimoto & Kohei Sato vs. Yutaka Yoshie & Ryouji Sai

5.     Ikuto Hidaka, FUNAKI, & Munenori Sawa vs. Minoru Fujita, Takuya Sugawara, & Kaijin Habu Otoko

6.     Masato Tanaka vs. Shinjiro Otani - Fire Festival Tournament Finals