Dragon Gate

 

Current # of Dragon Gate Events: 203
 

Dragon Gate PPV (8/1/04).

1.       Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Magnum TOKYO vs. Milano Collection A.T., Anthony W. Mori, & YOSSINO

2.       Shogo Takagi vs. Naoki Tanisaki

3.       Don Fujii vs. Ryo Saito

4.       Florida Brothers (Michael Iwasa & Daniel Mishima) vs. CIMA & SUWA

5.       Brother YASSHI, Shuji Kondo, Touru Owashi, & Takuya Sugawara vs. Final M2K (Kenichiro Arai, Masaaki Mochizuki, Second Doi, & Susumu Yokosuka) - Elimination Match

 

Dragon Gate TV (8/26/04).

1.       Florida Brothers (Michael Iwasa & Daniel Mishima) vs. Genki Horiguchi & Naoki Tanisaki 

2.       TARU vs. Naoki Tanisaki - Glove Match

3.       Highlights of Several Matches from July & August

4.       CIMA, SUWA, & Don Fujii vs. Milano Collection A.T., YOSSINO, & Anthony W. Mori vs. Magnum Tokyo, Dragon Kid, & Genki Horiguchi - 3 Way Elimination Match

5.       CIMA vs. Genki Horiguchi

6.       Masaaki Mochizuki, Second Doi & Susumu Yokosuka vs. Catcher Fuji, CIMA, & SUWA

7.       Dragon Kid & Magnum TOKYO vs. Milano Collection A.T. & YOSSINO

8.       Magnum Tokyo, YOSSINO, Dragon Kid, & Milano Collection A.T. vs. Brother Yasshi, Shuji Kondo, Touru Owashi, & Takuya Sugawara

9.       Milano Collection A.T. & YOSSINO vs. Brother YASSHI & Touru Owashi

 

Dragon Gate PPV (8/28/04).

1.       Catcher Fujii vs. Second Doi - Baseball Bat vs. Iron Perm Match

2.       Florida Brothers (Michael Iwasa & Daniel Mishima) vs. Magnum TOKYO - Handicap Match

3.       Shuji Kondo & Takuya Sugawara vs. Anthony W. Mori & YOSSINO

4.       CIMA & TARU vs. Genki Horiguchi & Ryo Saito

5.       Susumu Yokosuka vs. Milano Collection A.T. vs. Touru Owashi vs. Dragon Kid - 4 Way Elimination Match

 

Dragon Gate PPV (9/17/04).

1.       Kenichiro Arai, K-NESS, & Second Doi vs. Brother YASSHI, Touru Owashi, & Shogo Takagi

2.       Don Fujii & TARU vs. Milano Collection A.T. & YOSSINO

3.       Masaaki Mochizuki vs. Katsuhiko Nakajima

4.       Shuji Kondo & Takuya Sugawara vs. Anthony W. Mori & Ryo Saito - Hair vs. Hair Match

5.       Akira Hokuto vs. Stalker Ichikawa

6.       The Florida Brothers & Kensuke Sasaki vs. Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Magnum TOKYO

7.       ODG Champion CIMA vs. Susumu Yokosuka - ODG Title Match

 

Dragon Gate TV (10/22/04).

1.       The Florida Brothers vs. K-NESS & Susumu Yokosuka

2.       Don Fujii, Second Doi, & Naoki Tanisaki vs. Genki Horiguchi, Magnum TOKYO, & Ryo Saito

3.       CIMA & TARU vs. Milano Collection A.T. & Anthony W. Mori

4.       Kenichiro Arai, K-NESS, Masaaki Mochizuki, & Susumu Yokosuka vs. Shuji Kondo, Touru Owashi, Takuya Sugawara, & Shogo Takagi

5.       Brother YASSHI, Shuji Kondo, & Takuya Sugawara vs. CIMA, Shingo Takagi, & TARU

6.       Milano Collection A.T., Anthony W. Mori, & YOSSINO vs. Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Magnum TOKYO

7.       Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Magnum TOKYO vs. CIMA, Shingo Takagi, & TARU

8.       K-NESS, Masaaki Mochizuki, & Susumu Yokosuka vs. Milano Collection A.T., Anthony W. Mori, & YOSSINO

 

Dragon Gate PPV (10/24/04).

1.       Masaaki Mochizuki & Susumu Yokosuka vs. Shingo Takagi & TARU

2.       K-NESS & Second Doi vs. Don Fujii & Naoki Tanisaki

3.       Touru Owashi & Shogo Takagi vs. Kenichiro Arai & Super Shisa

4.       Milano Collection A.T., Anthony W. Mori, & YOSSINO vs. Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Ryo Saito

5.       Michael Iwasa, Johnson, & Daniel Mishima vs. Brother YASSHI, Shuji Kondo, & Takuya Sugawara

6.       K-NESS, Masaaki Mochizuki, Shingo Takagi, TARU, & Susumu Yokosuka vs. Brother YASSHI, Shuji Kondo, Touru Owashi, Takuya Sugawara, & Shogo Takagi

7.       Anime cartoon of all the wrestlers

 

Dragon Gate TV (11/14/04).

1.       Brother YASSHI, Shuji Kondo, & Takuya Sugawara vs. K-NESS, Masaaki Mochizuki, & Susumu Yokosuka

2.       Brother YASSHI, Shuji Kondo, & Takuya Sugawara vs. K-NESS, Masaaki Mochizuki, & Susumu Yokosuka

3.       Super Shisa vs. The Florida Express (Michael Iwasa, Johnson, & Daniel Mishima)

4.       Brother YASSHI, Shuji Kondo, & Takuya Sugawara vs. Milano Collection A.T., Anthony W. Mori, & YOSSINO

5.       Iron Perms (Don Fujii, Second Doi, & Naoki Tanisaki) vs. The Florida Express (Michael Iwasa, Johnson, & Daniel Mishima)

6.       CIMA, Shingo Takagi, & TARU vs. Milano Collection A.T., Anthony W. Mori, & YOSSINO

7.       Brother YASSHI, Shuji Kondo, & Takuya Sugawara vs. Iron Perms (Don Fujii, Second Doi, & Naoki Tanisaki)

8.       K-NESS, Masaaki Mochizuki, & Susumu Yokosuka vs. Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Ryo Saito

9.       Milano Collection A.T., Anthony W. Mori, & YOSSINO vs. K-NESS, Masaaki Mochizuki, & Susumu Yokosuka

10.    Milano Collection A.T., Anthony W. Mori, & YOSSINO vs. Brother YASSHI, Shuji Kondo, & Takuya Sugawara

 

Dragon Gate PPV (11/16/04).

1.       Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Ryo Saito vs. Kenichiro Arai, K-NESS, & Susumu Yokosuka

2.       Super Shisa vs. Shogo Takagi

3.       Florida Brothers (Michael Iwasa & Daniel Mishima) vs. Johnson & Magnum TOKYO

4.       The Florida Express (Michael Iwasa, Johnson, & Daniel Mishima) vs. Magnum TOKYO - Handicap Match

5.       Second Doi & Naoki Tanisaki vs. CIMA & Shingo Takagi

6.       Milano Collection A.T., Anthony W. Mori, & YOSSINO vs. Brother YASSHI, Touru Owashi, & Takuya Sugawara

7.       Masaaki Mochizuki vs. Don Fujii vs. Shuji Kondo - 3 Way Dance

 

Dragon Gate PPV (12/16/04).

1.       Kenichiro Arai vs. Super Shisa

2.       K-NESS & Second Doi vs. Don Fujii & Shingo Takagi

3.       HenoHeno Mask (Kenichiro Arai) & Susumu Yokosuka vs. Touru Owashi & Shogo Takagi

4.       Dragon Kid, Genki Horiguchi, Magnum TOKYO, & Ryo Saito vs. The Florida Express (Michael Iwasa, Johnson, Daniel Mishima, & Kensuke Sasaki) (Loser of the fall loses either his hair or mask)

5.       Milano Collection A.T., Anthony W. Mori, & YOSSINO vs. Brother YASSHI, Shuji Kondo, & Takuya Sugawara

6.       CIMA vs. Masaaki Mochizuki

 

Dragon Gate PPV (1/14/05).

1.       Masaaki Mochizuki & Naruki Doi vs. Magnum TOKYO & Dragon Kid

2.       Florida Brothers vs. Kenichiro Arai

3.       Akira Hokuto vs. Stalker Ichikawa

4.       K-ness & Susumu Yokosuka vs. YOSSINO & Anthony W. Mori

5.       Ryo Saito vs. Milano Collection A.T.

6.       CIMA, Shingo Takagi, Don Fujii, & Naruki Doi vs. Magnum TOKYO, Genki Horiguchi, Dragon Kid, & Super Shisa - 2-of-3 Falls Match

 

Dragon Gate PPV (2/23/05).

1.       Don Fujii vs. Kenichiro Arai

2.       Michael Iwasa vs. Naoki Tanisaki vs. Stalker Ichikawa

3.       YOSSINO, Anthony W. Mori, & Super Shisa vs. Magnum TOKYO, Dragon Kid, & Genki Horiguchi

4.       Ryo Saito vs. Daniel Mishima

5.       CIMA, Shingo Takagi, & Naruki Doi vs. Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai, & Susumu Yokosuka

 

Dragon Gate PPV (3/13/05).

1.       YOSSINO vs. K-NESS - OBG Tournament Quarterfinals

2.       PSYCHO vs. Naoki Tanisaki - OBG Tournament Quarterfinals

3.       Naruki Doi vs. Super Shisa - OBG Tournament Quarterfinals

4.       Naruki Doi vs. Super Shisa - OBG Tournament Quarterfinals (restart)

5.       Daniel Mishima vs. Genki Horiguchi - OBG Tournament Quarterfinals

6.       Kenichiro Arai, Masaaki Mochizuki, & Susumu Yokosuka vs. Dragon Kid, Ryo Saito, & Syachihoko Machine

7.       YOSSINO vs. PSYCHO - OBG Tournament Semifinals

8.       Naruki Doi vs. Daniel Mishima - OBG Tournament Semifinals

9.       Akitoshi Saito vs. Stalker Ichikawa

10.    CIMA, Don Fujii, & Shingo Takagi vs. BxB Hulk, Magnum TOKYO, & Anthony W. Mori

11.    YOSSINO vs. Naruki Doi - OBG Tournament Finals

 

Dragon Gate PPV (4/8/05).

1.       Shingo Takagi & Masato Yoshino vs. Masaaki Mochizuki & Tozawa

2.       CIMA & Naruki Doi vs. Takamichi Iwasa & Raimu Mishima

3.       Danshoku Dino, Magnum TOKYO, & Naoki Tanisaki vs. BxB Hulk, Anthony W. Mori, & Super Shisa

4.       Don Fujii vs. Kenicihro Arai

5.       Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Ryo Saito vs. K-ness, Katsuhiko Nakajima, & Susumu Yokosuka

 

Dragon Gate TV (4/17/05).

1.       Susumu Yokosuka vs. Masaaki Moczhiuki

2.       Masaaki Mochizuki & Susumu Yokosuka vs. Syachihoko Machine & Stalker Ichikawa

3.       Keni'chiro Arai & Michael Iwasa vs. CIMA & Don Fujii

4.       Don Fujii vs. Tozawa

5.       Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Naoki Tanisaki vs. Magnum TOKYO, Anthony W. Mori, Super Shisa, & BxB Hulk

6.       K-ness & YOSSINO vs. Naruki Doi & Shingo Takagi

7.       Naruki Doi vs. Super Shisa

 

Dragon Gate TV (5/10/05).

1.       Toshiaki Kawada vs. Stalker Ichikawa

2.       Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Ryo Saito vs. BxB Hulk, Magnum TOKYO, & Anthony W. Mori

3.       Masaaki Mochizuki & Susumu Yokosuka vs. Shingo Takagi & Masato Yoshino

4.       Naruki Doi vs. Daniel Mishima

5.       K-NESS & Susumu Yokosuka vs. Naruki Doi & Masato Yoshino

6.       Naruki Doi vs. K-NESS

 

Dragon Gate PPV (5/11/05).

1.       Genki Horiguchi & Ryo Saito vs. Kenichiro Arai & Tozawa

2.       CIMA & Shingo Takagi vs. Dragon Kid & Naoki Tanisaki

3.       K-NESS, Katsuhiko Nakajima, & Susumu Yokosuka vs. BxB Hulk, Anthony W. Mori, & Super Shisa

4.       Genichiro Tenryu vs. Magnum TOKYO - Lumberjack Match

5.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Shiori Asahi & Makoto Oishi

6.       Masaaki Mochizuki vs. Don Fujii

 

Dragon Gate PPV (6/22/05).

1.       Kenichiro Arai, K-NESS, & Masaaki Mochizuki vs. Naruki Doi, Don Fujii, & Masato Yoshino

2.       Florida Brothers (Michael Iwasa & Daniel Mishima) vs. Stalker Ichikawa - Handicap Match

3.       Naoki Tanisaki vs. Shingo Takagi

4.       Katsuhiko Nakajima vs. Tozawa

5.       Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Ryo Saito vs. BxB Hulk, Magnum TOKYO, & Anthony W. Mori

6.       TAKA Michinoku vs. Susumu Yokosuka

7.       Big Boss MA-G-MA vs. CIMA

8.       Blood Generation (CIMA, Naruki Doi, Don Fujii, Magnitude Kishiwada, Shingo Takagi, & Masato Yoshino) vs. BxB Hulk, Dragon Kid, Genki Horiguchi, Anthony W. Mori, Ryo Saito, & Naoki Tanisaki

 

Dragon Gate 7th Anniversary PPV (7/3/05).

1.       Kenichiro Arai vs. Tozawa

2.       Kenichiro Arai, K-NESS, & Susumu Yokosuka vs. BxB Hulk, Anthony W. Mori, & Super Shisa

3.       Hijo del Iwasanto (Michael Iwasa) & Mishi Mascaras (Daniel Mishima) vs. Jackson & Johnson

4.       Shingo Takagi & Masato Yoshino vs. Yuji Hino & SUPER-X

5.       Magnitude Kishiwada vs. Naoki Tanisaki

6.       Genichiro Tenryu & Magnum TOKYO vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima

7.       Old Toryumon 6-man tag (6/12/99)

8.       CIMA, Naruki Doi, & Don Fujii vs. Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Ryo Saito

9.       Masaaki Mochizuki vs. TAKA Michinoku

 

Dragon Gate TV (7/26/05).

1.       President Okamura vs. Stalker Ichikawa

2.       Kenichiro Arai vs. Tozawa

3.       Don Fujii vs. BxB Hulk

4.       CIMA, Naruki Doi, & Don Fujii vs. Ryo Saito, Dragon Kid, & Genki Horiguchi

5.       Ryo Saito, Dragon Kid, & Genki Horiguchi vs. CIMA, Naruki Doi, & Don Fujii

6.       CIMA, Magnitude Kishiwada, & Masato Yoshino vs. Ryo Saito, Dragon Kid, & Genki Horiguchi

7.       CIMA, Magnitude Kishiwada, & Masato Yoshino vs. Ryo Saito, Dragon Kid, & Genki Horiguchi - Elimination Match

 

Dragon Gate PPV (8/10/05).

1.       Don Fujii & Shingo Takagi vs. Yuji Hino & SUPER-X

2.       Stalker Arai (Kenichiro Arai) & Stalker Ichikawa vs. Florida Brothers

3.       Magnitude Kishiwada, CIMA, & Masato Yoshino vs. BxB Hulk, Super Shisa, & Anthony W. Mori

4.       Naruki Doi vs. Dragon Kid

5.       Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, & Katsuhiko Nakajima vs. Ryo Saito, Magnum TOKYO, & Genki Horiguchi

 

Dragon Gate TV (9/6/05).

1.       Takashi Okamura, Magnum TOKYO, Ryo Saito, Genki Horiguchi, & Naoki Tanisaki vs. Kensuke Sasaki & The Florida Express (Michael Iwasa, Daniel Mishima, Johnson Florida, & Jackson Florida)

2.       Genichiro Tenryu vs. Stalker Ichikawa

3.       Masaaki Mochizuki, K-ness, & Kenichiro Arai vs. Ryo Saito, Dragon Kid, & Genki Horiguchi vs. CIMA, Naruki Doi, & Shingo Takagi

4.       Masaaki Mochizuki vs. Susumu Yokosuka

5.       Magnum TOKYO, Dragon Kid, & Genki Horiguchi vs. Anthony W. Mori, Super Shisa, & BxB Hulk

6.       Dragon Kid & K-ness vs. Naruki Doi & Masato Yoshino

7.       Magnum TOKYO, Susumu Yokosuka, K-ness, Ryo Saito, & Genki Horiguchi vs. CIMA, Magnitude Kishiwada, Don Fujii, Masato Yoshino, & Shingo Takagi

8.       Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, K-ness, Kenichiro Arai, & Katsuhiko Nakajima vs. Magnitude Kishiwada, Don Fujii, Naruki Doi, Masato Yoshino, & Shingo Takagi

9.       Masaaki Mochizuki, Magnum TOKYO, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai, & Katsuhiko Nakajima vs. Magnitude Kishiwada, Don Fujii, Naruki Doi, Masato Yoshino, & Shingo Takagi

10.    CIMA vs. Ryo Saito

 

Dragon Gate PPV (9/7/05).

1.       Magnum TOKYO, K-ness, Kenichiro Arai, & Katsuhiko Nakajima vs. BxB Hulk, Super Shisa, Makoto Oishi, & Shiori Asahi

2.       Genki Horiguchi & Naoki Tanisaki vs. The Florida Brothers

3.       Great Sasuke, Gran Hamada, & TAKA Michinoku vs. Shiima Nobunaga, Yoshikazu Taru, & Sumo Fujii (6/27/99)

4.       Masato Yoshino vs. Anthony W. Mori

5.       Ryo Saito, Dragon Kid, & Anthony W. Mori vs. Don Fujii, Masato Yoshino, & Naruki Doi

6.       Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, & TAKA Michinoku vs. Magnitude Kishiwada, CIMA, & Shingo Takagi

 

Dragon Gate PPV (10/5/05).

1.       Don Fujii vs. Tozawa & Yuki Ono

2.       Florida Brothers vs. Makoto Oishi & Apple Miyuki

3.       Masaaki Mochizuki & Kenichiro Arai vs. Magnitude Kishiwada & Naruki Doi

4.       Great Sasuke, Gran Hamada, TAKA Michinoku, & Tiger Mask IV vs. Shiima Nobunaga, Yoshikazu Taru, Sumo Fujii, & Perro Ruso (6/26/99)

5.       Anthony W. Mori & BxB Hulk vs. Masato Yoshino & Shingo Takagi

6.       Susumu Yokosuka, K-ness, Katsuhiko Nakajima, & Magnum TOKYO vs. Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Naoki Tanisaki

7.       CIMA vs. TAKA Michinoku

 

Dragon Gate TV (11/1/05).

1.       Stalker Ichikawa & Syachihoko Machine vs. Johnson & Jackson

2.       Magnum TOKYO & Naoki Tanisaki vs. Anthony W. Mori & Super Shisa

3.       Genichiro Tenryu, Masaaki Mochizuki, & Susumu Yokosuka vs. Magnum TOKYO, Ryo Saito, & Genki Horiguchi

4.       Genchiro Tenryu vs. Magnum TOKYO

5.       Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Naoki Tanisaki vs. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, K-ness, & Kenichiro Arai

6.       Naruki Doi, Shingo Takagi, & Masato Yoshino vs. Ryo Saito, Dragon Kid, & Genki Horiguchi

7.       CIMA, Magnitude Kishiwada, & Masato Yoshino vs. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, & K-ness

 

Dragon Gate PPV (11/2/05).

1.       Genki Horiguchi & Tozawa vs. bonito & BxB Hulk

2.       Florida Brothers (Michael Iwasa & Daniel Mishima) vs. Naoki Tanisaki - Handicap Match

3.       Magnum TOKYO & Anthony W. Mori vs. Dragon Kid & Ryo Saito

4.       Katsuhiko Nakajima vs. Shingo Takagi

5.       Naruki Doi, Don Fujii, & Masato Yoshino vs. Kenichiro Arai, K-ness, & Susumu Yokosuka

6.       Masaaki Mochizuki & TAKA Michinoku vs. CIMA & Magnitude Kishiwada - Losing Team Faces Each Other

7.       CIMA vs. Magnitude Kishiwada

 

Dragon Gate TV (12/25/05).

1.       Susumu Yokosuka, K-ness & Kenichiro Arai vs. Kensuke Sasaki & Florida Brothers

2.       Magnum TOKYO & Masaaki Mochizuki vs. Don Fujii & Shingo Takagi

3.       Kensuke Sasaki & Masaaki Mochizuki vs. Genichiro Tenryu & Magnum TOKYO

4.       Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Naoki Tanisaki vs. Magnitude Kishiwada, Naruki Doi, CIMA, & Masato Yoshino - Elimination Match

5.       Naruki Doi vs. Dragon Kid

6.       Magnitude Kishiwada vs. Kenichiro Arai

 

Dragon Gate TV Special (12/26/05).

1.       King of Gate Tournament clips

2.       Magnum TOKYO, Katsuhiko Nakajima, Super Shisa, & King Shisa vs. Magnitude Kishiwada, Don Fujii, Naruki Doi, & Masato Yoshino

3.       Florida Brothers (Michael Iwasa & Daniel Mishima) vs. Vangelis - Handicap Match

4.       Roderick Strong & Jack Evans vs. Genki Horiguchi & Naoki Tanisaki

5.       CIMA vs. Kenichiro Arai - King of Gate Quarterfinals

6.       Shingo Takagi vs. BxB Hulk - King of Gate Quarterfinals

7.       Dragon Kid vs. Susumu Yokosuka - King of Gate Quarterfinals

8.       Ryo Saito vs. Masaaki Mochizuki - King of Gate Quarterfinals

 

Dragon Gate PPV (12/27/05).

1.       BxB Hulk & Katsuhiko Nakajima vs. Tozawa & Katsuo

2.       Ryo Saito vs. Shingo Takagi - King of Gate Semifinals

3.       CIMA vs. Susumu Yokosuka - King of Gate Semifinals

4.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Roderick Strong & Jack Evans vs. King Shisa & Vangelis - 3 Way Elimination Tag

5.       Survival Gate 16 Person Battle Royal featuring: Don Fujii & Masaaki Mochizuki, The Florida Brothers, Magnum TOKYO & Naoki Tanisaki, Stalker Ichikawa & Syachihoko Machine, Magntidue Kishiwada & President Okamura, Dragon Kid & Genki Horiguchi, Jackson & Johnson, and Super Shisa & Karaoke Machine

6.       Susumu Yokosuka vs. Ryo Saito - King of Gate Tournament Finals

 

Dragon Gate PPV (1/27/06).

1.       Kenichiro Arai & Susumu Yokosuka vs. King Shisa & Super Shisa

2.       Florida Brothers (Michael Iwasa & Daniel Mishima) vs. Genki Horiguchi - Handicap Match

3.       Bonito & BxB Hulk vs. Tozawa & Vangelis

4.       Magnum TOKYO & Masaaki Mochizuki vs. Don Fujii & Shingo Takagi

5.       Anthony W. Mori, Dragon Kid, Ryo Saito, & Naoki Tanisaki vs. Magnitude Kishiwada, CIMA, Naruki Doi, & Masato Yoshino - Captain's Fall Match

 

Dragon Gate TV (2/23/06).

1.       Jack Evans, CIMA, & Shingo Takagi vs. Kenichiro Arai, Masaaki Mochizuki, & Susumu Yokosuka

2.       BxB Hulk & Magnum TOKYO vs. Don Fujii & Masato Yoshino

3.       Dragon Kid vs. Masato Yoshino

4.       Magnum TOKYO & Ryo Saito vs. Masaaki Mochizuki & Susumu Yokosuka

5.       Magnum TOKYO vs. Genichiro Tenryu

6.       Magnitude Kishiwada vs. Anthony W. Mori

 

Dragon Gate PPV (2/24/06).

1.       Jack Evans, Kenichiro Arai, & Magnum TOKYO vs. BxB Hulk, Genki Horiguchi, & Anthony W. Mori

2.       Shingo Takagi vs. Katsuo

3.       Super Shisa vs. Tozawa

4.       Naoki Tanisaki vs. Dragon Kid

5.       Naruki Doi vs. Masato Yoshino

6.       CIMA & Don Fujii vs. Masaaki Mochizuki & Susumu Yokosuka

7.       Ryo Saito vs. Magnitude Kishiwada

 

Dragon Gate TV (3/16/06).

1.       Super Shisa vs. Dragon Kid

2.       Naruki Doi vs. Naoki Tanisaki

3.       Dragon Kid vs. Tozawa

4.       Naruki Doi vs. Super Shisa

5.       Masato Yoshino vs. Naoki Tanisaki

6.       King Shisa & Super Shisa vs. Genki Horiguchi & Turbo

7.       Magnum TOKYO & Ryo Saito vs. Katsuo & Tozawa

8.       CIMA, Don Fujii, & Shingo Takagi vs. Kenichiro Arai, Masaaki Mochizuki, & Susumu Yokosuka

 

Dragon Gate PPV (3/17/06).

1.       Kenichiro Arai & King Shisa vs. Anthony W. Mori & Turbo

2.       Naoki Tanisaki vs. Super Shisa

3.       Tozawa vs. Naruki Doi

4.       Dragon Kid vs. Masato Yoshino

5.       BxB Hulk & Magnum TOKYO vs. Genki Horiguchi & Ryo Saito

6.       M2K (Yasushi Kanda, Masaaki Mochizuki, Susumu "Mochizuki" Yokosuka) vs. Blood Generation (CIMA, Don Fujii, & Shingo Takagi)

 

Dragon Gate TV (4/21/06).

1.       Masato Yoshino vs. Super Shisa

2.       Dragon Kid vs. Naruki Doi

3.       Masato Yoshino vs. Dragon Kid vs. Naoki Tanisaki - 3 Way Dance

4.       Kenichiro Arai vs. Akira Tozawa

5.       Stalker Ichikawa vs. Florida Brothers (Michael Iwasa & Daniel Mishima) - Handicap "Loser Changes Gimmick" Match

6.       Susumu Yokosuka vs. CIMA

7.       Dragon Kid/Genki Horiguchi/Anthony W. Mori vs. CIMA/Naruki Doi/Gamma

8.       Magnum vs. Tenryu 10 Match Series Match 5: Magnum TOKYO vs. Genichiro Tenryu

9.       Magnum TOKYO & Masaaki Mochizuki vs. Ryo Saito & Susumu Yokosuka

 

Dragon Gate PPV (4/23/06).

1.       Katsuo, Anthony W. Mori, King Shisa, & Super Shisa vs. Michael Iwasa, Daniel Mishima, Akira Tozawa, & Turboman

2.       Genki Horiguchi vs. Naoki Tanisaki

3.       Masato Yoshino vs. Jack Evans

4.       Yutaka Yoshie vs. Stalker Ichikawa

5.       Dragon Kid & Magnum TOKYO vs. Kenichiro Arai & Masaaki Mochizuki

6.       BxB Hulk vs. Shingo Takagi

7.       Gamma & Naruki Doi vs. CIMA & Don Fuji - Winners get Blood Generation Name

8.       Susumu Yokosuka vs. Ryo Saito

 

Dragon Gate TV (5/28/06).

1.       Michael Iwasa & Daniel Mishima vs. Johnson Florida & Jackson Florida

2.       Super Shisa & Anthony W. Mori vs. Akira Tozawa & Taku Iwasa

3.       Stalker Ichikawa vs. Minoru Suzuki

4.       Dragon Kid vs. Naruki Doi

5.       Susumu Yokosuka vs. BxB Hulk

6.       Susumu Yokosuka vs. Shingo Takagi

7.       CIMA, Masaaki Mochizuki, Magnum TOKYO, & Don Fujii vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, Gamma, & Naoki Tanisaki

 

Dragon Gate TV (6/30/06).

1.       Akira Tozawa & Taku Iwasa vs. Magnum TOKYO & Anthony W. Mori

2.       Naruki Doi, Masato Yoshino, & Naoki Tanisaki vs. Don Fujii, Jack Evans, & Matt Sydal

3.       Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, & Kenichiro Arai vs. Genichiro Tenryu, Ryo Saito, & Dragon Kid

4.       Genki Horiguchi vs. Masato Yoshino

5.       Naruki Doi, Gamma, & Naoki Tanisaki vs. CIMA, Magnitude Kishiwada, & Masato Yoshino

6.       CIMA vs. Gamma

7.       Magnitude Kishiwada & Gamma vs. CIMA & BxB Hulk

 

Dragon Gate 8th Anniversary PPV (7/2/06).

1.       Genki Horiguchi, Ryo Saito, & Turboman vs. King Shisa, Super Shisa, & Shisa Boy

2.       Kenichiro Arai & K-ness vs. Takayuki Mori & Akira Tozawa

3.       Dos Caras vs. BxB Hulk

4.       Yutaka Yoshie vs. Shingo Takagi

5.       Dr. Muscle, Naruki Doi, Gamma, Naoki Tanisaki, & Masato Yoshino vs. Don Fujii, Jack Evans, Yasushi Kanda, Roderick Strong, & Matt Sydal

6.       Magnum TOKYO & Genichiro Tenryu vs. Masaaki Mochizuki & Minoru Suzuki

7.       Susumu Yokosuka vs. Dragon Kid

8.       CIMA vs. Magnitude Kishiwada - No Rope Death Match

 

Dragon Gate TV (7/27/06).

1.       Naruki Doi, Masato Yoshino, & B-Boy vs. CIMA, Jack Evans, & Roderick Strong

2.       Akira Tozawa vs. Genki Horiguchi vs. Jack Evans

3.       Masato Yoshino & Naruki Doi vs. Austin Aries & Roderick Strong

4.       Masaaki Mochizuki vs. Roderick Strong

5.       Susumu Yokosuka vs. Austin Aries

6.       The Turboman, Magu-yan, & Turbo-yan vs. Naoki Tanisaki & Gamma

7.       Masato Yoshino & Jimmy Rave vs. Ryo Saito & Dragon Kid vs. CIMA & Don Fujii vs. Matt Sydal & Roderick Strong

 

Dragon Gate TV (8/24/06).

1.       Yasushi Kanda vs. Yamato Onodera

2.       Magnum TOKYO vs. Akira Tozawa, Taku Iwasa, & Anthony W. Mori

3.       King Shisa & BxB Hulk vs. Taku Iwasa & Takayuki Mori

4.       King Shisa vs. Magnitude Kishiwada vs. Taku Iwasa - 3 Way Dance

5.       Ryo Saito, Magnum TOKYO, Dragon Kid, & Genki Horiguchi vs. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Keni'chiro Arai, & Az

6.       Highlights of WAR International Jr. Tag Titles Tournament

7.       Dr. Muscle (Masato Yoshino) & Gamma vs. Dragon Kid & Ryo Saito

8.       Magnum TOKYO & Masaaki Mochizuki vs. BxB Hulk & CIMA

9.       Don Fujii & Masaaki Mochizuki vs. Gamma & Masato Yoshino

 

Dragon Gate TV (9/21/06).

1.       CIMA, BxB Hulk, & Jack Evans vs. Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Ryo Saito

2.       Gamma, Magnitude Kishiwada, & Masato Yoshino vs. Taku Iwasa, Takayuki Mori, Yuki Ono, & Akira Tozawa - Handicap Match

3.       Don Fujii, Yasushi Kanda, & Masaaki Mochizuki vs. Kenichiro Arai, Yamato Onodera, & Susumu Yokosuka

4.       King Shisa, Super Shisa, & Shisa Boy vs. Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Ryo Saito

5.       Gamma, Magnitude Kishiwada, & Masato Yoshino vs. Don Fujii, Yasushi Kanda, & Masaaki Mochizuki

6.       Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Ryo Saito vs. Don Fujii, Yasushi Kanda, & Masaaki Mochizuki

7.       Genichiro Tenryu & Yasushi Kanda vs. Don Fujii & Masaaki Mochizuki

8.       CIMA, BxB Hulk, & Jack Evans vs. Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Ryo Saito

 

Dragon Gate TV (11/2/06).

1.       CIMA, BxB Hulk, & Jack Evans vs. Gamma, Masato Yoshino, & Kevin Steen

2.       Genichiro Tenryu vs. Masaaki Mochizuki

3.       Genichiro Tenryu vs. Don Fujii

4.       Masato Yoshino vs. Takayuki Mori

5.       Magnitude Kishiwada vs. Taku Iwasa

6.       Taku Iwasa, Takayuki Mori, & Kouji Shishido vs. Magnitude Kishiwada, Masato Yoshino, & Kinta Tomoaka

7.       CIMA & Jack Evans vs. Gamma & Kevin Steen - Costume Change Match

 

Dragon Gate TV (11/19/06).

1.       Yamato Onodera & Susumu Yokosuka vs. Dragon Kid & Ryo Saito

2.       Genichiro Tenryu vs. Masaaki Mochizuki

3.       Don Fujii vs. Kevin Steen

4.       BxB Hulk, CIMA, & Jack Evans vs. Dr. Muscle, Gamma, & Masato Yoshino

5.       K-ness & Susumu Yokosuka vs. Don Fujii & Yasushi Kanda

6.       Gamma, Kevin Steen, & Masato Yoshino vs. CIMA, Jack Evans, & Matt Sydal

7.       Naruki Doi & Magnitude Kishiwada vs. BxB Hulk & Dragon Kid

 

Dragon Gate PPV (11/23/06).

1.       Kenichiro Arai, K-ness, & Yamato Onodera vs. Taku Iwasa, Takayuki Mori, & Akira Tozawa

2.       Cyber Kong & Shingo Takagi vs. Genki Horiguchi & Ryo Saito

3.       Genichiro Tenryu vs. Yasushi Kanda

4.       Masaaki Mochizuki vs. Pentagon Black

5.       Jushin Liger, BxB Hulk, Jack Evans, & Matt Sydal vs. Naruki Doi, Magnitude Kishiwada, Kevin Steen, & Masato Yoshino

6.       Gamma vs. CIMA - Hair vs. Hair Match

7.       Don Fujii vs. Susumu Yokosuka

 

Dragon Gate PPV (12/22/06).

1.       Naruki Doi & Masato Yoshino & Magnitude Kishiwada vs. Akira Tozawa & Taku Iwasa & Takayuki Mori

2.       Ryo Saito vs. Gamma - King of Gate Semifinals

3.       Dick Togo vs. Masaaki Mochizuki - King of Gate Semifinals

4.       Super Shisa & Shisa Boy vs. Dr. Muscle & Pentagon Black

5.       Milano Collection A.T., YOSSINO, & Condotti Shuji vs. Genki Horiguchi, Magnum TOKYO, & Susumu Yokosuka vs. Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai, & Dragon Kid vs. CIMA, SUWA, & Don Fujii (8/30/03)

6.       BxB Hulk & Jack Evans vs. Susumu Yokosuka & K-ness vs. Yasushi Kanda & Don Fujii vs. Genki Horiguchi & Super Shenlong - 4 Way Tag Match

7.       Masaaki Mochizuki vs. Ryo Saito - 2006 King of Gate Finals

 

Dragon Gate TV (1/23/07).

1.       King of Gate 2006 Recap

2.       Anthony W. Mori, BxB Hulk, & Super Shisa vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, & Gamma

3.       CIMA, Jack Evans, & Mushiking Terry vs. Ryo Saito, Genki Horiguchi, & Ricky Marvin

4.       Akira Tozawa, Taku Iwasa, & Kenichiro Arai vs. Anthony W. Mori, Super Shisa, & Shisa Boy

5.       Magnitude Kishiwada, Gamma, & Dick Togo vs. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & BxB Hulk

 

Dragon Gate TV: Mochizuki BUYUDEN (2/15/07).

1.       Naruki Doi, Masato Yoshino, & Gamma vs. Daichi Kakimoto, Super Shenlong, & The Turboman

2.       Shiori Asahi & Makoto Oishi vs. Ryo Saito & Genki Horiguchi

3.       Danshoku Dino vs. Akira Tozawa

4.       Don Fujii & Yamato Onodera vs. Tetsuhiro Kuroda & Onryo

5.       Daisuke Sekimoto & Magnitude Kishiwada vs. Kintaro Kanemura & Mammoth Sasaki - Hardcore Match

6.       CIMA, Matt Sydal, & BxB Hulk vs. Kaientai DX (Dick Togo, MEN's Teioh, & TAKA Michinoku)

7.       Minoru & Masaaki Mochizuki vs. Minoru Fujita & Ikuto Hidaka

 

Dragon Gate TV (2/22/07).

1.       Taku Iwasa & Kenichiro Arai vs. Yasushi Kanda & Yamato Onodera

2.       Naruki Doi, Masato Yoshino, Gamma, & Magnitude Kishiwada vs. Anthony W. Mori, The Turboman, Ricky Marvin, & Mushiking Terry

3.       Ryo Saito vs. Genki Horiguchi

4.       CIMA, Don Fujii, & Matt Sydal vs. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, & K-ness - Last Match for both Blood Generation & Final M2K

5.       Naruki Doi, Masato Yoshino, & Gamma vs. Anthony W. Mori, BxB Hulk, & Super Shisa

6.       Masaaki Mochizuki vs. Gedo

7.       BxB Hulk, BxB CIMA, & BxB Susumu vs. Ryo Saito, Genki Horiguchi, & Super Shenlong

 

Dragon Gate TV (3/18/07).

1.       Ryo Saito & Genki Horiguchi vs. K-ness & Super Shisa

2.       Don Fujii vs. Stalker Ichikawa Z

3.       Anthony W. Mori vs. Magnitude Kishiwada

4.       Masaaki Mochizuki & Yasushi Kanda vs. Susumu Yokosuka & Kenichiro Arai

5.       CIMA, BxB Hulk, & Super Shenlong vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, & Gamma

 

Dragon Gate TV (3/23/07).

1.       Naruki Doi, Masato Yoshino, & Gamma vs. CIMA, Susumu Yokosuka, & Matt Sydal

2.       Masato Yoshino vs. Matt Sydal

3.       Don Fujii vs. Masaaki Mochizuki

4.       Jushin Liger, Jado, & Gedo vs. Don Fujii, Masaaki Mochizuki, & Yasushi Kanda

5.       Cyber Kong & Cyber Gang vs. CIMA & Susumu Yokosuka

6.       Muscle Outlawz (Naruki Doi, Masato Yoshino, & Gamma) vs. PoS Hearts (Anthony W. Mori, Super Shisa, & BxB Hulk) - Losing Unit Dissolves

7.       CIMA, Susumu Yokosuka, Ryo Saito, & Anthony W. Mori vs. Masato Yoshino, Genki Horiguchi, Gamma, & Cyber Gang - Naniwa-shiki Elimination Match

 

Dragon Gate TV (4/15/07).

1.       Akira Tozawa & Taku Iwasa vs. Danshoku Dino & Muscle Sakai w/ K-ness as Special Referee

2.       Dragon Kid vs. Masato Yoshino

3.       Jushin Liger & BxB Hulk vs. Masaaki Mochizuki & Don Fujii

4.       BxB Hulk vs. Magnitude Kishiwada

5.       Jado & Gedo vs. CIMA & Susumu Yokosuka

6.       CIMA, Susumu Yokosuka, & Ryo Saito vs. Gamma, Magnitude Kishiwada, & Genki Horiguchi

7.       Naruki Doi, Gamma, & Masato Yoshino vs. Ryo Saito, Dragon Kid, & Anthony W. Mori

 

Dragon Gate TV (5/9/07).

1.       Naruki Doi, Masato Yoshino, & Dr. Muscle vs. Akira Tozawa, Kenichiro Arai, & Taku Iwasa

2.       Genki Horiguchi, Cyber Kong, & Gamma vs. CIMA, Susumu Yokosuka, & Ryo Saito

3.       Magnitude Kishiwada, Naruki Doi, & Gamma vs. CIMA, Susumu Yokosuka, & Ryo Saito

4.       Magnitude Kishiwada, Naruki Doi, & Gamma vs. CIMA, Susumu Yokosuka, & Ryo Saito

5.       Genki Horiguchi vs. Dragon Kid

6.       CIMA, Susumu Yokosuka, Ryo Saito, Dragon Kid, BxB Hulk, Anthony W. Mori, & Matt Sydal vs. Magnitude Kishiwada, Naruki Doi, Masato Yoshino, Genki Horiguchi, Gamma, Cyber Kong, & Jack Evans - Naniwa-shiki Elimination Match

7.       Jushin Liger vs. Masaaki Mochizuki

 

Dragon Gate TV (6/3/07).

1.       Battle Royal featuring: Akira Tozawa, Jackson Florida, Stalker Ichikawa Z, Syachihoko Machine, Lupin Matsutani, APE Kimata, Super Shenlong, Super Shisa, & Dr. Muscle

2.       Akira Tozawa & Kenichiro Arai vs. Shingo Takagi & BxB Hulk

3.       Magnitude Kishiwada, Naruki Doi, Masato Yoshino, & Dr. Muscle vs. Shingo Takagi, BxB Hulk, Cyber Kong, & YAMATO

4.       Genki Horiguchi vs. Dragon Kid

5.       Magnitude Kishiwada, Genki Horiguchi, & Gamma vs. Don Fujii, Masaaki Mochizuki, & Yasushi Kanda

6.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. YAMATO & Jack Evans

7.       Shingo Takagi, BxB Hulk, & Cyber Kong vs. CIMA, Susumu Yokosuka, & Ryo Saito

 

Dragon Gate TV (6/30/07).

1.       Don Fujii vs. Stalker Ichikawa - Extreme Comedy Match

2.       Genki Horiguchi & Dr. Muscle vs. K-ness & Yasushi Kanda

3.       CIMA & Gamma vs. Jushin Liger & Masaaki Mochizuki

4.       Jushin Liger vs. Gamma vs. CIMA - 3 Way Match

5.       Gamma vs. CIMA

6.       Magnitude Kishiwada, Naruki Doi, & Masato Yoshino vs. Dragon Kid, Susumu Yokosuka, & Ryo Saito vs. Shingo Takagi, BxB Hulk, & Cyber Kong - 3 Way Trios Match

 

Dragon Gate 9th Anniversary PPV (7/1/07).

1.       Kenichiro Arai, Yuki Ono, Super Shenlong, APE Kimata, & Kouji Shishido vs. K-ness, Super Shisa, Lupin Matsutani, Shisa Boy, & m.c.KZ

2.       Akira Tozawa & Taku Iwasa vs. YAMATO & Jack Evans

3.       Don Fujii vs. Tetsuhiro Kuroda

4.       Dragon Kid & Anthony W. Mori vs. Gamma & Kinta Tamaoka

5.       Yuji Nagata vs. "Hollywood" Stalker Ichikawa

6.       Genki Horiguchi vs. Yasushi Kanda w/ K-ness as Special Referee

7.       Jado & Gedo vs. Susumu Yokosuka & Ryo Saito

8.       Koji Kanemoto vs. Masaaki Mochizuki

9.       Shingo Takagi, BxB Hulk, & Cyber Kong vs. Magnitude Kishiwada, Naruki Doi, & Masato Yoshino

10.    Jushin Liger vs. CIMA

 

Dragon Gate TV (7/11/07).

1.       Yoshinobu Kanemaru & Genki Horiguchi vs. Susumu Yokosuka & Ryo Saito

2.       Akira Tozawa vs. Dr. Muscle vs. Stalker Ichikawa Z - 3 Way Hair vs. Mask vs. No Divorce Match

3.       CIMA & Tatsunori Ohya vs. Gamma & Kinta Tamaoka

4.       Magnitude Kishiwada vs. Hi69

5.       Ricky Marvin & Kotaro Suzuki vs. Naruki Doi & Masato Yoshino

6.       Shingo Takagi & Cyber Kong vs. Ken Ohka & Seiya Morohashi

7.       Yoshinori Yamamoto vs. Stalker Ichikawa Z

8.       CIMA, Susumu Yokosuka, & Lupin Matsutani vs. Gamma, Magnitude Kishiwada, & Genki Horiguchi

 

Dragon Gate TV (7/18/07).

1.       (This is a recap of the 3/25/07 PPV)

2.       Yuki Ono, Taku Iwasa, Kenichiro Arai, & Akira Tozawa vs. Atsushi Aoki, BxB Hulk, Anthony W. Mori, & Dragon Kid

3.       Kengo Takai & Magnitude Kishiwada vs. Yasushi Kanda & Kintaro Kanemura

4.       Genki Horiguchi vs. Matt Sydal

5.       Jun Akiyama vs. Stalker Ichikawa Z

6.       Cyber Kong vs. Masaaki Mochizuki

7.       Gamma, Naruki Doi, & Masato Yoshino vs. CIMA, Susumu Yokosuka, & Ryo Saito

8.       Jushin Liger vs. Don Fujii

 

Dragon Gate TV (8/23/07).

1.       El Generico, Jack Evans, SHINGO, & Cyber Kong vs. CIMA, Dragon Kid, Susumu Yokosuka, & PAC

2.       Gamma, Turbo Muscle, & Black Thunder vs. Turbo-ness, Turboyan, & Lupin Matsu-Turbo

3.       Ryo Saito & PAC vs. Super Shenlong & Delirious

4.       SHINGO vs. Austin Aries

5.       Yasushi Kanda vs. Jorge Rivera

6.       Magnitude Kishiwada, Naruki Doi, & Masato Yoshino vs. SHINGO, Cyber Kong, & Jack Evans

7.       Typhoon (CIMA, Susumu Yokosuka, Dragon Kid, & Matt Sydal) vs. Muscle Outlawz (Naruki Doi, Masato Yoshino, Jimmy Rave, & Muscle Gang) vs. New Hazard (SHINGO, Cyber Kong, Jack Evans, & El Generico) - Naniwa-shiki 3 Way Elimination Match

 

Dragon Gate TV (9/20/07).

1.       Susumu Yokosuka & Ryo Saito vs. Shingo Takagi & Cyber Kong

2.       Dragon Kid & Anthony W. Mori vs. Gamma & Kinta Tomoaka - Hair vs. Mask Tag Match

3.       Yasushi Kanda vs. Jorge Rivera

4.       Yasushi Kanda vs. Genki Horiguchi

5.       CIMA vs. Taku Iwasa

6.       Matt Sydal, CIMA, & Dragon Kid vs. K-ness, Don Fujii, & Masaaki Mochizuki vs. Gamma, Magnitude Kishiwada, & Genki Horiguchi

7.       Naruki Doi vs. Don Fujii

8.       Magnitude Kishiwada, Naruki Doi, & Masato Yoshino vs. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & K-ness

 

Dragon Gate TV (10/11/07).

1.       Shingo Takagi & Cyber Kong vs. Susumu Yokosuka & Ryo Saito

2.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Masaaki Mochizuki & Yasushi Kanda

3.       Kenichiro Arai & Taku Iwasa vs. CIMA & Dragon Kid

4.       Genki Horiguchi & Gamma vs. Naruki Doi & Masato Yoshino

5.       Kenichiro Arai & Taku Iwasa vs. Susumu Yokosuka & Ryo Saito

6.       Susumu Yokosuka & Ryo Saito vs. CIMA & Dragon Kid

7.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Susumu Yokosuka & Ryo Saito

8.       Shingo Takagi & Cyber Kong vs. Susumu Yokosuka & Ryo Saito

9.       Shingo Takagi & Cyber Kong vs. Naruki Doi & Masato Yoshino

10.    Magnitude Kishiwada, Naruki Doi, Masato Yoshino, & Dr. Muscle vs. CIMA, Susumu Yokosuka, Dragon Kid, & Matt Sydal

 

Dragon Gate TV (11/21/07).

1.       Masaaki Mochizuki vs. Shingo Takagi

2.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Kenichiro Arai & Taku Iwasa

3.       Susumu Yokosuka & Ryo Saito vs. BxB Hulk & YAMATO

4.       Takayuki Yagi, Kinta Tomoaka, & Tatsunori Ohya vs. Gamma, Masato Yoshino, & Hiromasa Horiguchi

5.       Magnitude Kishiwada, Arik Cannon, & Dr. Muscle vs. BxB Hulk, Cyber Kong, & YAMATO

6.       Kenzo Suzuki, Genki Horiguchi, & Yasushi Kanda vs. CIMA, Ryo Saito, & Dragon Kid

7.       Gamma vs. Shingo Takagi

8.       Naruki Doi, Masato Yoshino, Genki Horiguchi, & Yasushi Kanda vs. CIMA, Don Fujii, Kikutaro, & Lingerie Muto

 

Dragon Gate TV (12/6/07).

1.       (This is a recap of the 9/22/07 PPV)

2.       Magnitude Kishiwada, Genki Horiguchi, & Dr. Muscle vs. Dragon Kid, Anthony W. Mori, & PAC

3.       Kikutaro vs. "Hollywood" Stalker Ichikawa

4.       Masato Yoshino vs. Yasushi Kanda

5.       Gamma vs. Kinta Tomoaka - Loser Leaves Muscle Outlaw'z

6.       Kenichiro Arai & Taku Iwasa vs. Susumu Yokosuka & Ryo Saito

7.       Shingo Takagi, Cyber Kong, & Kota Ibushi vs. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & K-ness

8.       CIMA vs. Naruki Doi

 

Dragon Gate TV (12/27/07).

1.       Masato Yoshino vs. Susumu Yokosuka

2.       BxB Hulk vs. Ryo Saito

3.       Don Fujii vs. CIMA

4.       Masato Yoshino & Yasushi Kanda vs. Masaaki Mochizuki & K-ness vs. Shingo Takagi & BxB Hulk vs. Susumu Yokosuka & PAC

5.       Gamma vs. Dragon Kid - King of Gate Semifinals

6.       Masaaki Mochizuki vs. CIMA - King of Gate Semifinals

7.       Gamma vs. CIMA - King of Gate Finals

8.       Gamma vs. Dragon Kid

 

Dragon Gate TV (1/13/08).

1.       Genki Horiguchi & Yasushi Kanda vs. Akira Tozawa & Yuki Ono - Hair vs. Bontan Match

2.       Masato Yoshino vs. Susumu Yokosuka

3.       YAMATO & Shinobu vs. Kenichiro Arai & m.c.KZ

4.       Gamma, Yasushi Kanda, & NOSAWA Rongai vs. Dragon Kid, BxB Hulk, & Anthony W. Mori

5.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Yoshinobu Kanemaru & Atsushi Aoki

6.       Cyber Kong vs. Cyber Ryo

7.       Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, & K-ness vs. CIMA, Shingo Takagi, & Don Fujii

 

Dragon Gate TV (2/7/08).

1.       Cyber Kong & Cyber Ryo vs. BxB Hulk & BxB Fujii

2.       YAMATO vs. Ryo Saito

3.       Kenichiro Arai & Taku Iwasa vs. Cyber Kong & Austin Aries

4.       Gamma & Genki Horiguchi vs. Dragon Kid & CIMA

5.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. BxB Hulk & Shingo Takagi

6.       Dick Togo, Ikuto Hidaka & Munenori Sawa vs. K-ness, Don Fujii, & Masaaki Mochizuki

 

Dragon Gate TV (2/21/08).

1.       Susumu Yokosuka, Ryo Saito, Anthony W. Mori, & Human Tornado vs. El Generico, Cyber Kong, Shinobu, & Lupin Matsutani

2.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Joel Maximo & Jose Maximo

3.       $10,000 Battle Royal featuring: CIMA, Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Dragon Kid, Gamma, Genki Horiguchi, Yasushi Kanda, SHINGO, BxB Hulk, Cyber Kong, YAMATO, Taku Iwasa, Masaaki Mochizuki, Turbo-yan, Jorge Rivera, PAC, Human Tornado, Austin Aries, Jack Evans, & El Generico

4.       Masato Yoshino vs. El Generico

5.       Yasushi Kanda & Genki Horiguchi vs. Taku Iwasa & Kenichiro Arai - Bontan vs. Bontan & Spats Match

6.       CIMA, Susumu Yokosuka, Dragon Kid, & Human Tornado vs. SHINGO, Cyber Kong, Austin Aries, & Jack Evans - 2-of-3 Falls Match

 

Dragon Gate TV (3/1/08).

1.       (This is a recap of the 11/25/07 PPV)

2.       El Generico, YAMATO & BxB Hulk vs. PAC, Anthony W. Mori & Super Shisa

3.       Akira Tozawa & Kenichiro Arai vs. Genki Horiguchi & Arik Cannon

4.       Cyber Kong vs. Magnitude Kishiwada

5.       K-ness, Don Fujii & Masaaki Mochizuki vs. NOSAWA Rongai, Yasushi Kanda & Gamma

6.       Dragon Kid vs. Kenzo Suzuki

7.       Masato Yoshino & Naruki Doi vs. Ryo Saito & Susumu Yokosuka

8.       CIMA (c) vs. Shingo Takagi

 

Dragon Gate TV (3/19/08).

1.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Kenichiro Arai & Taku Iwasa

2.       Gamma vs. CIMA - No-DQ Match

3.       Masato Yoshino vs. Ryo Saito

4.       Masato Yoshino vs. CIMA

5.       Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & K-ness vs. Shingo Takagi, BxB Hulk, & Cyber Kong

6.       Gamma, Masato Yoshino, Naruki Doi, Yasushi Kanda, & Genki Horiguchi vs. Ryo Saito, Susumu Yokosuka, CIMA, Anthony W. Mori, & Dragon Kid - Nagoya-Style Elimination Match

7.       Gamma, Masato Yoshino, Naruki Doi, Yasushi Kanda, & Genki Horiguchi vs. Cyber Kong, BxB Hulk, Shingo Takagi, Shinobu, & YAMATO - Edo-Style Countdown Elimination Match

 

Dragon Gate PPV (3/20/08).

1.       Super Shenlong, Shinobu, & Cyber Kong vs. Akira Tozawa, Shisa Boy, & Super Shisa

2.       Genki Horiguchi vs. Anthony W. Mori

3.       El Blazer & PAC vs. Kenichiro Arai & Taku Iwasa

4.       Naoki Tanisaki vs. YAMATO

5.       Don Fujii & Masaaki Mochizuki vs. Tetsuhiro Kuroda & Masato Tanaka

6.       Yasushi Kanda, Gamma, & Naruki Doi vs. Dragon Kid, Ryo Saito, & Susumu Yokosuka

7.       KENTA & Taiji Ishimori vs. BxB Hulk & Shingo Takagi

8.       CIMA vs. Masato Yoshino

 

Dragon Gate TV: Mochizuki BUYUDEN 3 (4/4/08)

1.       K-ness & Yutaka Yoshie vs. Akira Tozawa & Kankuro Hoshino

2.       BxB Hulk, Shinobu, & El Blazer vs. Tetsuhiro Kuroda, GENTARO, & Yusaku Obata

3.       Lingerie Muto vs. Jackson Florida

4.       Cyber Kong & YAMATO vs. Daisuke Sekimoto & Magnitude Kishiwada

5.       Masaaki Mochizuki vs. Fujita Jr. Hayato

 

Dragon Gate TV (4/11/08).

1.       Masato Yoshino & Yasushi Kanda vs. BxB Hulk & YAMATO vs. CIMA & Dragon Kid

2.       ROH Tour Diary

 

DDG [Dramatic Dream Gate] TV (4/13/08).

1.       Michael Nakazawa & Tomomitsu Matsunaga vs. Yuki Ono & Kikutaro

2.       Gorgeous Matsuno vs. "Hollywood" Stalker Ichikawa

3.       KUDO & Yasu Urano vs. Susumu Yokosuka & Anthony W. Mori

4.       Danshoku Dino vs. Masaaki Mochizuki - New York-Style Death Match

5.       Poison Sawada JULIE & Ryo Saito vs. Tanomusaku Toba & Kenichiro Arai vs. MIKAMI & Don Fujii

6.       HARASHIMA, Kota Ibushi, & Antonio Honda vs. Shingo Takagi, BxB Hulk, & Cyber Kong

 

Dragon Gate TV (4/18/08).

1.       Naruki Doi vs. Naoki Tanisaki

2.       Shingo Takagi, YAMATO, & Shinobu vs. CIMA, Dragon Kid, & Anthony W. Mori

3.       Masaaki Mochizuki & Don Fujii vs. Kenichiro Arai & Taku Iwasa

 

Dragon Gate TV (5/2/08).

1.       Masato Yoshino vs. Anthony W. Mori

2.       Gamma & Genki Horiguchi vs. YAMATO & Naoki Tanisaki

3.       Susumu Yokosuka, Ryo Saito, & Dragon Kid vs. Shingo Takagi, BxB Hulk, & Cyber Kong

 

Dragon Gate PPV (5/5/08).

1.       Anthony W. Mori, PAC, & Syachihoko Machine vs. Cyber Kong, Akira Tozawa, & Super Shenlong

2.       "Hollywood" Stalker Ichikawa vs. Shinobu Kandori

3.       Shingo Takagi vs. Naoki Tanisaki - Hardcore Match

4.       Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & El Blazer vs. Gamma, Genki Horiguchi, & NOSAWA Rongai

5.       Naruki Doi vs. KENTA

6.       Kenichiro Arai & Taku Iwasa vs. Susumu Yokosuka & Ryo Saito

7.       CIMA vs Dragon Kid vs. BxB Hulk vs. YAMATO vs. Masato Yoshino vs. Yasushi Kanda - 6 Way Cage Survival: Loser Loses Mask or Hair

 

Dragon Gate TV (5/9/08).

1.       Open the Brave Gate Title Tournament Highlights

2.       Gamma vs. Anthony W. Mori

3.       CIMA vs. Ryo Saito

 

Dragon Gate TV: Mochizuki BUYUDEN 4 & 5 (5/16/08).

1.       Masaaki Mochizuki & BxB Hulk vs. Naoki Tanisaki & Kota Ibushi

2.       Masaaki Mochizuki vs. Munenori Sawa

3.       Akira Tozawa vs. Yutaka Yoshie

4.       Shingo Takagi vs. Daisuke Sekimoto

 

Dragon Gate TV (5/23/08).

1.       Gamma vs. Super Shenlong

2.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Masaaki Mochizuki & Don Fujii

3.       Shingo Takagi, BxB Hulk, & Cyber Kong vs. Gamma, YAMATO, & Genki Horiguchi

 

Dragon Gate TV (5/30/08).

1.       Taku Iwasa, Kenichiro Arai, & Akira Tozawa vs. Dragon Kid, Anthony W. Mori, & PAC

2.       Ryo Saito & Susumu Yokosuka vs. Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson)

3.       Naruki Doi & Naoki Tanisaki vs. Shingo Takagi & Genki Horiguchi

 

Dragon Gate TV (6/6/08).

1.       Gamma vs. Super Shenlong II

2.       BxB Hulk vs. Yuki Ono

3.       Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk, & Naoki Tanisaki vs. Gamma, Shingo Takagi, Yasushi Kanda, & Cyber Kong

 

Dragon Gate TV (6/13/08).

1.       Naruki Doi, Masato Yoshino, & m.c.KZ vs. Taku Iwasa, Kenichiro Arai, & Akira Tozawa

2.       Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & Magnitude Kishiwada vs. Gamma, Yasushi Kanda, & YAMATO

3.       Ryo Saito & Susumu Yokosuka vs. Dragon Kid & PAC

 

Dragon Gate TV (6/27/08).

1.       BxB Hulk vs. Yasushi Kanda

2.       Shingo Takagi, Cyber Kong, Gamma, & Genki Horiguchi vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, m.c.KZ, & Naoki Tanisaki - Naniwa-shiki Elimination Match

 

Dragon Gate TV (7/11/08).

1.       Shingo Takagi vs. BxB Hulk

2.       6/29/08 Undercard Digest

 

Dragon Gate TV (7/18/08).

1.       YAMATO vs. Hollywood Stalker Ichikawa

2.       Anthony W. Mori vs. TAKEMURA

3.       Taku Iwasa & Kenichiro Arai vs. NOSAWA Rongai & MAZADA

4.       7/10/08 Undercard Digest

5.       Shingo Takagi, Cyber Kong, & YAMATO vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, & BxB Hulk

 

Dragon Gate TV (7/25/08).

1.       Gamma, Yasushi Kanda, & YAMATO vs. Taku Iwasa, Kenichiro Arai, & Shinobu

 

Dragon Gate 10th Anniversary PPV (7/27/08).

1.       El Generico, Akira Tozawa, & Yuki Ono vs. K-ness, Super Shisa, & Shisa BOY

2.       Great Sasuke vs. ICHIKAWA

3.       TAKEMURA & Cyber Kong vs. Kenichiro Arai & Taku Iwasa

4.       Genki Horiguchi vs. m.c.KZ

5.       Susumu Yokosuka & Ryo Saito vs. NOSAWA Rongai & MAZADA

6.       Gamma, Yasushi Kanda, & YAMATO vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, & Naoki Tanisaki vs. Dragon Kid, Anthony W. Mori, & PAC vs. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & Magnitude Kishiwada - 4 Way Trios Match

7.       BxB Hulk vs. Shingo Takagi

 

Dragon Gate TV (8/1/08).

1.       Masaaki Mochizuki, El Blazer, & Takeshi Minaminno vs. Hayato Jr. Fujita, Yuta Yoshikawa, & Munenori Sawa

2.       Shingo Takagi & Daisuke Sekimoto vs. Masato Tanaka & Tetsuhiro Kuroda

3.       7/5/08 Undercard Digest

4.       Don Fujii vs. Dick Togo

 

Dragon Gate TV (8/8/08).

1.       Shisa BOY vs. Masato Yoshino

2.       7/11 Undercard Digest

3.       El Blazer, Takeshi Minaminno, & Shinjitsu Nohashi vs. m.c.KZ, Naoki Tanisaki & Super Shenlong

 

Dragon Gate TV (8/15/08).

1.       Shingo Takagi & Dragon Kid vs. BxB Hulk & Naoki Tanisaki

2.       Ryo Saito & Susumu Yokosuka vs. Taku Iwasa & Kenichiro Arai

3.       Cyber Kong & YAMATO & Naruki Doi & Masato Yoshino

4.       Masaaki Mochizuki & Don Fujii vs. Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson)

 

Dragon Gate TV (8/22/08).

1.       Shingo Takagi & Dragon Kid vs. Ryo Saito & Susumu Yokosuka

2.       Masaaki Mochizuki & Don Fujii vs. Naoki Tanisaki & BxB Hulk

3.       Gamma & Yasushi Kanda vs. Cyber Kong & YAMATO

4.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson)

5.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Masaaki Mochizuki & Don Fujii

6.       Taku Iwasa & Kenichiro Arai vs. Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson)

7.       Susumu Yokosuka & Ryo Saito vs. Cyber Kong & YAMATO

 

Dragon Gate Unaired Matches (8/24/08 & 8/31/08).

1.       Shingo Takagi & Dragon Kid vs. Naruki Doi & Masato Yoshino (8/24/08)

2.       Cyber Kong vs. Shingo Takagi (8/31/08)

 

Dragon Gate TV (9/12/08).

1.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Susumu Yokosuka & Ryo Saito

2.       Cyber Kong & YAMATO vs. Shingo Takagi & Dragon Kid

3.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Shingo Takagi & Dragon Kid - Tag League Finals

 

Dragon Gate TV (9/19/08).

1.       Susumu Yokosuka & Ryo Saito vs. Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson)

2.       Shingo Takagi, Dragon Kid, & PAC vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, & BxB Hulk

 

Dragon Gate TV (9/26/08).

1.       YAMATO vs. Don Fujii

2.       Naruki Doi, Masato Yoshino, & m.c.KZ vs. Susumu Yokosuka, Ryo Saito, & PAC

3.       Masaaki Mochizuki & TAKA Michinoku vs. Shingo Takagi & Dragon Kid

 

Dragon Gate TV (10/3/08).

1.       YAMATO vs. Don Fujii

2.       Masaaki Mochizuki vs. Akira Tozawa

3.       Shingo Takagi, Ryo Saito, & PAC vs. Don Fujii, Magnitude Kishiwada, & TAKA Michinoku

4.       Don Fujii, Akebono, & Dragon Kid vs. Gamma, Genki Horiguchi, & Cyber Kong

 

Dragon Gate TV (10/10/08).

1.       Gamma, Yasushi Kanda, & YAMATO vs. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & Magnitude Kishiwada

2.       TAKA Michinoku vs. Shingo Takagi

3.       Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Susumu Yokosuka & Ryo Saito

 

Dragon Gate TV (10/17/08).

1.       Gamma, Genki Horiguchi, Yasushi Kanda, & Cyber Kongcito vs. Kenichiro Arai, Taku Iwasa, Akira Tozawa, & Takayuki Mori - Nagoya-Style Elimination Match

2.       Cyber Kong & YAMATO vs. Naruki Doi & Masato Yoshino

3.       K-ness & Shisa BOY vs. Susumu Yokosuka & PAC

 

Dragon Gate TV (10/24/08).

1.       Masaaki Mochizuki vs. Gamma vs. Susumu Yokosuka vs. Naruki Doi

2.       Cyber Kong & YAMATO vs. Shingo Takagi - Handicap Lumberjack Match

3.       Akira Tozawa vs. Don Fujii

4.       Ryo Saito, Dragon Kid, Anthony W. Mori, & PAC vs. Masato Yoshino, BxB Hulk, Naoki Tanisaki, & m.c.KZ

 

Dragon Gate TV (10/31/08).

1.       Shingo Takagi & Susumu Yokosuka vs. Taku Iwasa & Akira Tozawa

2.       Genki Horiguchi vs. Masato Yoshino

3.       Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & K-ness vs. Ryo Saito, Dragon Kid, & PAC

 

Dragon Gate TV (11/14/08).

1.       K-ness vs. Dragon Kid

2.       Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Magnitude Kishiwada, & Super Shisa vs. Kenichiro Arai, Taku Iwasa, Akira Tozawa, & Shinobu - Naniwa-shiki Elimination Match

3.       Super Shisa & Shisa BOY vs. Masato Yoshino & BxB Hulk

 

Dragon Gate PPV (11/16/08).

1.       Ryo Saito & Anthony W. Mori vs. Yasushi Kanda & Genki Horiguchi

2.       "Hollywood" Stalker Ichikawa vs. Shiro Koshinaka

3.       BxB Hulk vs. Gamma

4.       Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & Magnitude Kishiwada vs. Kenichiro Arai, Taku Iwasa, & Akira Tozawa

5.       Naruki Doi & Naoki Tanisaki vs. Cyber Kong & YAMATO

6.       Masato Yoshino vs. Dragon Kid

7.       Shingo Takagi vs. Susumu Yokosuka

 

Dragon Gate TV (11/21/08).

1.       K-ness vs. Kikutaro

2.       Gamma, Cyber Kong, & Cyber Kongcito vs. Don Fujii, Magnitude Kishiwada, & Daisuke Sekimoto

3.       Fujita Jr. Hayato & Munenori Sawa vs. Masaaki Mochizuki & Katsuhiko Nakajima

4.       Takeshi Minamino, Takashi Okita, & Kento Miyahara vs. Akira Tozawa, Kouji Shishido, & Shinobu

 

Dragon Gate TV (11/28/08).

1.       Naruki Doi, BxB Hulk, & Madoka vs. Shingo Takagi, Ryo Saito, & Dragon Kid

2.       11/16/08 PPV recap

 

Dragon Gate TV (12/5/08).

1.       K-ness & Kikutaro vs. Great Sasuke & Jackson Florida

2.       Gamma, Cyber Kong, & Cyber Kongcito vs. Don Fujii, Magnitude Kishiwada, & Dick Togo

3.       Daisuke Sekimoto vs. Masaaki Mochizuki

4.       Fujita Jr. Hayato, Takeshi Minaminno, Keita Yano, & Yuta Yoshikawa vs. Naoki Tanisaki, Akira Tozawa, Shinobu, & Shinjitsu Nohashi

5.       TAKEMURA vs. m.c.KZ

 

Dragon Gate TV (12/12/08).

1.       Cyber Kong vs. Madoka

2.       Magnitude Kishiwada vs. Susumu Yokosuka

3.       Taku Iwasa vs. Anthony W. Mori

4.       Gamma vs. Masaaki Mochizuki

5.       Naruki Doi & m.c.KZ vs. Kenichiro Arai & K-ness

 

Dragon Gate TV (12/19/08).

1.       YAMATO vs. Don Fujii

2.       Genki Horiguchi vs. Naoki Tanisaki

3.       BxB Hulk vs. Ryo Saito

4.       Naruki Doi vs. Dragon Kid

5.       Gamma & Yasushi Kanda vs. Susumu Yokosuka & Anthony W. Mori

 

Dragon Gate TV (12/26/08).

1.       Madoka vs. Magnitude Kishiwada

2.       Masaaki Mochizuki vs. Taku Iwasa

3.       Don Fujii vs. Naoki Tanisaki

4.       BxB Hulk vs. Naruki Doi

 

Dragon Gate PPV (12/28/08).

1.       Super Shisa, Shisa BOY, & Super Shenlong II vs. Kenichiro Arai, Jorge Rivera, & The Turboman

2.       Anthony W. Mori & Akira Tozawa vs. Don Fujii & Magnitude Kishiwada

3.       "Hollywood" Stalker Ichikawa vs. Akebono

4.       Masaaki Mochizuki vs. Taku Iwasa

5.       Gamma, Yasushi Kanda, & Genki Horiguchi vs. Susumu Yokosuka, Ryo Saito & Dragon Kid vs. BxB Hulk, Naoki Tanisaki & m.c.KZ - Losing Unit Must Disband

6.       Cyber Kong & YAMATO s. Jushin Thunder Liger & CIMA

7.       Shingo Takagi vs. Naruki Doi

 

Dragon Gate TV (1/9/09).

1.       Magnitude Kishiwada vs. Masaaki Mochizuki - King of Gate Semifinals

2.       Naruki Doi vs. Don Fujii - King of Gate Semifinals

3.       Naruki Doi vs. Masaaki Mochizuki - King of Gate Finals

 

Dragon Gate TV (1/16/09).

1.       TAKA Michinoku & JOE vs. Susumu Yokosuka & K-ness

2.       Great Sasuke, Dick Togo, & Don Fujii vs. TAKEMURA, Gran Hamada, & Gamma

3.       Fujita Jr. Hayato & Munenori Sawa vs. Shinobu & Naoki Tanisaki

4.       Kiku-Stan Hansen vs. "Hollywood" Stalker Ichikawa

5.       KAGETORA vs. m.c.KZ

6.       Daisuke Sekimoto vs. Cyber Kong

7.       Masaaki Mochizuki & Shinjiro Otani vs. Koji Kanemoto & Minoru

 

Dragon Gate TV (1/23/09).

1.       Shingo Takagi, Taku Iwasa, & Akira Tozawa vs. Naruki Doi, BxB Hulk, & m.c.KZ

2.       Genki Horiguchi, Cyber Kong, & YAMATO vs. Shingo Takagi & Dragon Kid, & Anthony W. Mori

3.       Ryo Saito vs. BxB Hulk

 

Dragon Gate TV (1/30/09).

1.       Shingo Takagi & Akira Tozawa vs. Naruki Doi & Masato Yoshino

2.       Gamma vs. Yasushi Kanda - Loser is banished from Real Hazard

3.       BxB Hulk, Naoki Tanisaki, & m.c.KZ vs. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & Magnitude Kishiwada

4.       Genki Horiguchi, Cyber Kong, & YAMATO vs. Susumu Yokosuka, Super Shisa, & Anthony W. Mori

 

Dragon Gate TV (2/6/09).

1.       Yasushi Kanda & Kenichiro Arai vs. Don Fujii & Susumu Yokosuka

2.       Masaaki Mochizuki & Koji Kanemoto vs. BxB Hulk & Naoki Tanisaki

3.       YAMATO vs. Shingo Takagi - No Ropes Match

4.       Ryo Saito & K-ness vs. Magnitude Kishiwada & Gamma

5.       Taku Iwasa, Dragon Kid, & Akira Tozawa vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, & PAC

6.       Genki Horiguchi & Cyber Kong vs. Super Shisa & Anthony W. Mori

 

Dragon Gate TV (2/13/09).

1.       Akira Tozawa vs. Shinobu

2.       Shinjitsu Nohashi vs. PAC

3.       Shisa BOY vs. m.c.KZ

4.       KAGETORA vs. K-ness

5.       Akira Tozawa vs. Shinjitsu Nohashi

6.       KAGETORA vs. Shisa BOY

7.       KAGETORA vs. Akira Tozawa

8.       Kenichi Chikano vs. Youhei Fujita

 

Dragon Gate TV (2/20/09).

1.       Cyber Kong vs. Anthony W. Mori

2.       YAMATO, Yasushi Kanda, Kenichiro Arai, & KAGETORA vs. Shingo Takagi, Dragon Kid, Anthony W. Mori, & Kenshin Chikano - Nagoya Style Elimination Match

3.       Naruki Doi vs. Taku Iwasa

 

Dragon Gate TV (2/27/09).

1.       YAMATO, Cyber Kong, & Genki Horiguchi vs. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & Anthony W. Mori

2.       Masato Yoshino vs. KAGETORA

3.       BxB Hulk vs. Koji Kanemoto

 

Dragon Gate TV (3/6/09).

1.       YAMATO & Cyber Kong vs. Susumu Yokosuka & Ryo Saito

2.       Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & Magnitude Kishiwada vs. Shingo Takagi, Dragon Kid, & Taku Iwasa

 

Dragon Gate TV (3/13/09).

1.       Naruki Doi, Naoki Tanisaki & m.c.KZ vs. Shingo Takagi, Dragon Kid, & Taku Iwasa

2.       YAMATO & Cyber Kong vs. Gamma & Susumu Yokosuka

 

Dragon Gate TV (3/20/09).

1.       Kenichiro Arai vs. KAGETORA - Shochu, Sake, & Beer: 3 Kinds of Alcohol Drinking Match

2.       YAMATO, Ryo Saito, Yasushi Kanda, & Kenichiro Arai vs. CIMA, Susumu Yokosuka, Gamma, & KAGETORA

3.       Koji Kanemoto, Masaaki Mochizuki, & Don Fujii vs. Naruki Doi, BxB Hulk, & Naoki Tanisaki

 

Dragon Gate PPV (3/22/09).

1.       Kenshin Chikano & Akira Tozawa vs. RYOMA & KAGETORA

2.       Magnitude Kishiwada, Don Fujii, & Masaaki Mochizuki vs. Takashi Okita, Kento Miyahara, & Katsuhiko Nakajima

3.       Gamma & Susumu Yokosuka vs. Ryo Saito & Genki Horiguchi

4.       Masato Yoshino vs. CIMA

5.       Shingo Takagi, Dragon Kid, & Taku Iwasa vs. YAMATO, Yasushi Kanda, & Kenichiro Arai vs. BxB Hulk, Naoki Tanisaki, & PAC - 3 Way Trios Match

6.       Cyber Kong vs. Anthony W. Mori - Mask vs. Hair Match

7.       Koji Kanemoto vs. Naruki Doi

 

Dragon Gate TV (3/27/09).

1.       "Hollywood" Stalker Ichikawa vs. Jackson Florida

2.       Dragon Kid, Taku Iwasa, & Kenshin Chikano vs. Masato Yoshino, m.c.KZ, & PAC

3.       Akira Tozawa vs. Youhei Fujita

4.       Ryo Saito vs. RYOMA

 

Dragon Gate TV (4/10/09).

1.       Cyber Kong & Yasushi Kanda vs. Naruki Doi & Naoki Tanisaki

2.       Ryo Saito & YAMATO vs. Masato Yoshino & BxB Hulk

3.       CIMA, Gamma, & KAGETORA vs. Shingo Takagi, Dragon Kid, & Akira Tozawa

 

Dragon Gate TV (4/17/09).

1.       Gamma & Susumu Yokosuka vs. Dragon Kid & Akira Tozawa

2.       Akebono vs. Masaaki Mochizuki

3.       Masato Yoshino, Naruki Doi, & BxB Hulk vs. Ryo Saito, YAMATO, & Yasushi Kanda

 

Dragon Gate TV (4/24/09).

1.       Ryo Saito & YAMATO vs. Masaaki Mochizuki & Don Fuji

2.       CIMA, Gamma, & KAGETORA vs. Shingo Takagi, Dragon Kid, & Taku Iwasa

 

Dragon Gate TV (5/1/09).

1.       Masato Yoshino & BxB Hulk vs. Matt & Nick Jackson

2.       Ryo Saito & Genki Horiguchi vs. Masaaki Mochizuki & Super Shenlong II

3.       Cyber Kong, YAMATO, & Yasushi Kanda vs. Shingo Takagi, Dragon Kid, & Akira Tozawa

4.       Ryo Saito & Genki Horiguchi vs. Masato Yoshino & BxB Hulk

 

Dragon Gate PPV (5/5/09).

1.       Anthony W. Mori, Akira Tozawa, & Kenshin Chikano vs. Matt Jackson, Nick Jackson, & RYOMA

2.       Syachihoko Machine vs. Stalker Ishikawa vs. Jackson Florida - 3 Way Match

3.       Masaaki Mochizuki & Don Fuji vs. Naoki Tanisaki & Super Shenlong II

4.       Masato Yoshino vs. Shingo Takagi vs. Cyber Kong vs. KAGETORA - 4 Way Elimination Match

5.       BxB Hulk vs. YAMATO

6.       Dragon Kid vs. CIMA (4/15/03)

7.       Gamma & Susumu Yokosuka vs. Ryo Saito & Genki Horiguchi vs. Yasushi Kanda & Kenichiro Arai - 3 Way Tag Match

8.       CIMA vs. Dragon Kid

9.       Naruki Doi vs. Akebono

 

Dragon Gate TV (5/8/09).

1.       CIMA, RYOMA, & KAGETORA vs. Yasushi Kanda, Kenichiro Arai, & Genki Horiguchi

2.       Ryo Saito vs. Susumu Yokosuka

3.       Gamma vs. YAMATO

 

Dragon Gate TV (5/15/09).

1.       Masato Yoshino, BxB Hulk, & Naruki Doi vs. Matt Jackson, Nick Jackson, & Yokosuka

2.       CIMA, Gamma, & KAGETORA vs. Shingo Takagi, Dragon Kid, & Akira Tozawa

3.       5/5/09 PPV Highlights

 

Dragon Gate TV (5/22/09).

1.       BxB Hulk & PAC vs. Naruki Doi & Naoki Tanisaki

2.       Masato Yoshino vs. Cyber Kong

3.       Don Fuji vs. YAMATO

 

Dragon Gate TV (5/29/09).

1.       Kenshin Chikano vs. RYOMA

2.       Shingo Takagi, Dragon Kid, Akira Tozawa, & Kenshin Chikano vs. CIMA, Susumu Yokosuka, Gamma, & KAGETORA vs. Ryo Saito, Yasushi Kanda, Genki Horiguchi, & Kenichiro Arai - 3 Way Survival Elimination Match

 

Dragon Gate TV (6/5/09).

1.       Shingo Takagi vs. YAMATO

2.       CIMA, Gamma, & KAGETORA vs. Masato Yoshino, BxB Hulk, & PAC

 

Dragon Gate TV (6/12/09).

1.       Masato Yoshino vs. Gamma

2.       Shingo Takagi vs. KAGETORA

3.       CIMA vs. Akira Tozawa

 

Dragon Gate TV (6/19/09).

1.       CIMA, Gamma, & KAGETORA vs. Masato Yoshino, BxB Hulk, & PAC

2.       Ryo Saito & Genki Horiguchi vs. Shingo Takagi & Dragon Kid

 

Dragon Gate TV (6/26/09).

1.       CIMA & Gamma vs. Ryo Saito & Genki Horiguchi

2.       Naruki Doi vs. Masato Yoshino

 

Dragon Gate TV (7/10/09).

1.       Dragon Kid, Taku Iwasa, & Akira Tozawa vs. Masato Yoshino, BxB Hulk, & Naoki Tanisaki

2.       Akebono vs. Gamma

3.       CIMA vs. Kenichiro Arai - No Ropes Match

 

Dragon Gate TV Special (7/13/09).

1.       Shingo Takagi, Dragon Kid, & Akira Tozawa vs. Yasushi Kanda, Genki Horiguchi, & Kzy

2.       Kenichiro Arai vs. Anthony W. Mori

3.       Naoki Tanisaki & PAC vs. K-ness & Taku Iwasa

4.       Masaaki Mochizuki & Super Shisa vs. Don Fujii & Super Shenlong II

5.       Susumu Yokosuka vs. Ryo Saito

6.       YAMATO vs. Cyber Kong

7.       CIMA, Gamma, & KAGETORA vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, & BxB Hulk

 

Dragon Gate TV (7/17/09).

1.       Kikutaro vs. "Hollywood" Stalker Ichikawa

2.       Ryo Saito & Genki Horiguchi vs. CIMA & Gamma

 

Dragon Gate 11th Anniversary PPV (7/19/09).

1.       Cyber Kong, Yasushi Kanda, & Kenichiro Arai vs. K-ness, Super Shisa, & Shisa BOY

2.       Abdullah The Butcher vs. "Hollywood" Stalker Ichikawa

3.       NOSAWA Rongai & MAZADA vs. Anthony W. Mori & Super Shenlong II

4.       Kzy vs. Naoki Tanisaki

5.       Akebono, Masaaki Mochizuki, & Don Fujii vs. Susumu Yokosuka, Gamma, & KAGETORA

6.       Masato Yoshino, BxB Hulk, & PAC vs. Dragon Kid, Taku Iwasa, & Akira Tozawa

7.       Ryo Saito & Genki Horiguchi vs. Shingo Takagi & YAMATO

8.       CIMA vs. Naruki Doi

 

Dragon Gate TV (8/7/09).

1.       K-ness & Kotoka Shiiba vs. Don Fujii & Masaki Okimoto

2.       Gran Hamada vs. Super Shenlong II

3.       Takeshi Minamino & Manjimaru vs. Susumu Yokosuka & KAGETORA

4.       Great Sasuke, CIMA, & Gamma vs. Naoki Tanisaki, Makoto Oishi, & Shiori Asahi

 

Dragon Gate TV (8/14/09).

1.       Minoru & KAGETORA vs. Fujita Jr. Hayato & Takeshi Minamino

2.       Kotoka Shiiba vs. Yuki Sato

3.       Tiger Jeet Ichikawa vs. Tiger Jeet Kiku

4.       Gran Hamada & Super Shenlong II vs. Gamma & K-ness

5.       Don Fujii & Naoki Tanisaki vs. Takashi Okita & Kento Miyahara

6.       Masaaki Mochizuki vs. Katsuhiko Nakajima

 

Dragon Gate TV (8/21/09).

1.       CIMA & Gamma vs. Susumu Yokosuka & KAGETORA

2.       Masato Yoshino & BxB Hulk vs. Yasushi Kanda & Kenichiro Arai

3.       YAMATO & Shingo vs. Masaaki Mochizuki & Katsuhiko Nakajima

 

Dragon Gate TV (9/4/09).

1.       Shingo Takagi & YAMATO vs Dragon Kid & Akira Tozawa

2.       Susumu Yokosuka & KAGETORA vs Naruki Doi & Naoki Tanisaki

3.       Masato Yoshino, BxB Hulk, & PAC vs. Akebono, Masaaki Mochizuki, & Don Fujii

 

Dragon Gate TV (9/11/09).

1.       Shingo Takagi & YAMATO vs. Yasushi Kanda & Kenichiro Arai

2.       Masaaki Mochizuki & Katsuhiko Nakajima vs. Masato Yoshino & BxB Hulk

3.       Masaaki Mochizuki & Katsuhiko Nakajima vs. Shingo Takagi & YAMATO

4.       CIMA, Gamma, Susumu Yokosuka, & KAGETORA vs. Cyber Kong, Genki Horiguchi, Ryo Saito, & Kzy

 

Dragon Gate TV (9/18/09).

1.       Naoki Tanisaki vs. Super Shisa vs. Kzy - 3 Way Match

2.       KAGETORA vs. Akira Tozawa vs. Super Shenlong II - 3 Way Match

3.       Naoki Tanisaki vs. KAGETORA

 

Dragon Gate TV (9/25/09).

1.       Naruki Doi & Naoki Tanisaki vs. Shingo Takagi & YAMATO

2.       CIMA, Susumu Yokosuka, & Gamma vs. Masato Yoshino, BxB Hulk, & PAC

 

Dragon Gate TV (10/2/09).

1.       Yasushi Kanda & Kenichiro Arai vs. Masato Yoshino & Naoki Tanisaki

2.       CIMA, Gamma, & Susumu Yokosuka vs. Naruki Doi, BxB Hulk, & PAC

 

Dragon Gate TV (10/9/09).

1.       Dragon Kid & Taku Iwasa vs. NOSAWA Rongai & MAZADA

2.       Ryo Saito & Genki Horiguchi vs. Shingo Takagi & YAMATO

 

Dragon Gate TV (10/16/09).

1.       Masaaki Mochizuki & Kotoka Shiiba vs. Ikuto Hidaka & Yuta Yoshikawa

2.       Cyber Kong vs. Takashi Okita

3.       Jushin Thunder Kikuiger vs. Juchin Stalker Ichikawa

4.       Shingo Takagi, Taku Iwasa, & YAMATO vs. Minoru, Ikuto Hidaka, & Hayato Jr. Fujita

 

Dragon Gate TV (10/23/09).

1.     Dragon Kid, Akira Tozawa, & El Generico vs. Naruki Doi, Naoki Tanisaki, & Shisa BOY

2.     BxB Hulk, Masato Yoshino, & PAC vs. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & Akebono

 

Dragon Gate/wXw Open the Spanish Gate (10/30/09).

1.     Genki Horiguchi & Ryo Saito vs. Ronin Rider & Zack Sabre Jr.

2.     Kazkanuezez vs. Lee Flynn

3.     Colin McKay vs. Noam Dor

4.     Dragon Kid & Shingo vs. Young Bucks (Matt & Nick Jackson)

5.     El Generico vs. Mandril vs. PAC vs. Sean South

6.     Mike Quackenbush vs. Paul Tracey

7.     BxB Hulk, Masato Yoshino, & Naruki Doi vs. CIMA, KAGETORA, & Susumu Yokosuka

 

Dragon Gate/wXw Open the German Gate (10/31/09).

1.     Mark Haskins & Tommy End vs. Young Bucks (Matt & Nick Jackson)

2.     Bad Bones vs. KAGETORA

3.     Dragon Kid vs. El Generico vs. Masato Yoshino vs. Susumu Yokosuka

4.     CIMA vs. Mike Quackenbush

5.     BxB Hulk, Naruki Doi, & Zack Sabre Jr. vs. Genki Horiguchi, Ryo Saito, & Emil Sitoci

6.     Absolute Andy vs. Shingo

 

Dragon Gate UK Show (11/1/09).

1.     Ryo Saito & Genki Horiguchi vs. Jonny Storm & Marty Skull

2.     KAGETORA vs. Mark Haskins

3.     Dragon Kid vs. Masato Yoshino

4.     Susumu Yokosuka vs. Shingo

5.     Naruki Doi, BxB Hulk, & PAC vs. CIMA & Young Bucks (Matt & Nick Jackson)

 

Dragon Gate TV (11/6/09).

1.     BxB Hulk, Masato Yoshino, & PAC vs. Dragon Kid, Anthony W. Mori, & El Generico

2.     Shingo Takagi & YAMATO vs. Yasushi Kanda & Kenichiro Arai

 

Dragon Gate TV (11/13/09).

1.     Ryo Saito, Genki Horiguchi, & Kzy vs. BxB Hulk, Masato Yoshino, & PAC

2.     Naruki Doi vs. Susumu Yokosuka

 

Dragon Gate TV (11/20/09).

1.     Naoki Tanisaki vs. Akira Tozawa

2.     Shingo Takagi & YAMATO vs. Yasushi Kanda & Kenichiro Arai - Hardcore Match

 

Dragon Gate PPV (11/23/09).

1.     Turbo-ness & Anthony Turbo Mori vs. Kenichiro Arai & Kzy

2.     Susumu Yokosuka vs. Super Shenlong

3.     Dragon Kid & Masato Yoshino vs. Ryo Saito & MAZADA

4.     Naoki Tanisaki vs. KAGETORA vs. Akira Tozawa

5.     CIMA, Gamma, & Magnitude Kishiawada vs. Yasushi Kanda, Genki Horiguchi, & Dr. Muscle

6.     Shingo Takagi & YAMATO vs. Masaaki Mochizuki & Don Fujii

7.     Naruki Doi vs. BxB Hulk

 

Dragon Gate TV (11/27/09).

1.     YOSSINO vs. Syachihoko Machine vs. Johnson Florida

2.     PAC & Kotoka Shiiba vs. Naoki Tanisaki & Bear Fukuda

3.     Super Shenlong II vs. Kazuchika Okada

4.     Shinobu & Madoka vs. Masato Yoshino & BxB Hulk

5.     YAMATO & Akira Tozawa vs. Koji Kanemoto & Naruki Doi

 

Dragon Gate TV (12/11/09).

1.     KAGETORA vs. Ryo Saito & Genki Horiguchi - Handicap Match

2.     Naruki Doi, Masato Yoshino, Shingo Takagi, YAMATO, Akira Tozawa, & BxB Hulk vs. CIMA, Gamma, Magnitude Kishiwada, Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & Takuya Sugawara - Naniwa-Shiki Elimination Match

 

Dragon Gate TV (12/18/09).

1.     Davey Richards vs. Masaaki Mochizuki

2.     BxB Hulk vs. Susumu Yokosuka

 

Dragon Gate TV (12/25/09).

1.     Dragon Kid vs. Ryo Saito vs. Susumu Yokosuka vs. BxB Hulk

2.     Naruki Doi vs. Magnitude Kishiwada

 

Dragon Gate PPV (12/27/09).

1.     Super Shisa, Shisa BOY, & Kotoka vs. KAGETORA, Anthony W. Mori, & Mentai*Kid

2.     "Hollywood" Stalker Ichikawa vs. Takashi Okamura

3.     Naoki Tanisaki vs. Kzy

4.     Naruki Doi vs. Takuya Sugawara

5.     Akebono, Masaaki Mochizuki, & Don Fujii vs. Yasushi Kanda, Genki Horiguchi, & NOSAWA Rongai

6.     Shingo Takagi & YAMATO vs. CIMA & Gamma

7.     Masato Yoshino vs. Dragon Kid vs. BxB Hulk vs. Susumu Yokosuka vs. MAZADA vs. K-ness - 6 Way Mask vs. Hair Survival Cage Match

 

Dragon Gate TV (1/15/10).

1.     Takuya Sugawara vs. Shingo Takagi

2.     Susumu Yokosuka, K-ness, & MAZADA vs. Masato Yoshino, Dragon Kid, & BxB Hulk

3.     CIMA & Gamma vs. YAMATO & Shisa BOY

 

Dragon Gate TV (1/22/10).

1.     K-ness vs. Naoki Tanisaki

2.     Shingo Takagi, YAMATO, & Dragon Kid vs. CIMA, Gamma, & Masaaki Mochizuki

 

Dragon Gate TV (1/29/10).

1.     Susumu Yokosuka & K-ness vs. NOSAWA Rongai & MAZADA

2.     YAMATO & Akira Tozawa vs. Magnitude Kishiwada & Don Fujii

3.     Super Shisa & Shisa BOY vs. Takuya Sugawara & KAGETORA

4.     Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Yasushi Kanda & Kenichiro Arai

 

Dragon Gate TV (2/5/10).

1.     Susumu Yokosuka & K-ness vs. Don Fujii & Magnitude Kishiwada

2.     Takuya Sugawara & KAGETORA vs. Naruki Doi & Masato Yoshino

3.     Shingo Takagi vs. Masaaki Mochizuki

4.     Susumu Yokosuka & K-ness vs. Naruki Doi & Masato Yoshino

5.     CIMA, Gamma, & Dragon Kid vs. Yasushi Kanda, Genki Horiguchi, & Kenichiro Arai

 

Dragon Gate TV (2/12/10).

1.     Takuya Sugawara vs. Naruki Doi vs. Shingo Takagi - 3 Way Elimination Match

2.     YAMATO vs. CIMA

3.     KAGETORA & Shinobu vs. Akira Tozawa & Super Shenlong II

4.     Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & Super Shisa vs. Susumu Yokosuka, K-ness, & Genki Horiguchi

 

Dragon Gate TV (2/19/10).

1.     YAMATO vs. Don Fujii

2.     K-ness vs. PAC

3.     Naruki Doi, Masato Yoshino, & BxB Hulk vs. Masaaki Mochizuki, Gamma, & Dragon Kid vs. Susumu Yokosuka, Takuya Sugawara, & Genki Horiguchi - 3 Way Trios Match

 

Dragon Gate TV (2/26/10).

1.     CIMA & Gamma vs. Naruki Doi & Masato Yoshino

2.     YAMATO vs. Takuya Sugawara - No Ropes No-DQ Match

3.     Yasushi Kanda & Kenichiro Arai vs. Makoto Hashi & Masaaki Mochizuki

 

Dragon Gate TV (3/5/10).

1.       Kzy vs. KAGETORA - Loser Leaves Real Hazard

2.       CIMA, Don Fujii, & Dragon Kid vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, & PAC

3.       Shingo Takgi & YAMATO vs. Yasushi Kanda & Kenichiro Arai

 

Dragon Gate TV (3/12/10).

1.       K-ness vs. Super Shisa

2.       Shingo Takagi, YAMATO, & Akira Tozawa vs. CIMA, Gamma, & Dragon Kid

3.       Masato Yoshino & BxB Hulk vs. Yasushi Kanda & Kzy

4.       Takuya Sugawara vs. Susumu Yokosuka

 

Dragon Gate TV (3/19/10).

1.       Yasushi Kanda & Kenichiro Arai vs. Susumu Yokosuka & K-ness

2.       Super Shisa vs. KAGETORA

3.       CIMA, Dragon Kid, & Juventud Guerrera vs. Naoki Tanisaki, PAC, & Mark Haskins

4.       Shingo Takagi, YAMATO, & Akira Tozawa vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, & BxB Hulk

 

Dragon Gate PPV (3/22/10).

1.       Anthony W. Mori & Kotoka vs. Hollywood Stalker Ichikawa & Super Shenlong II

2.       Kagetora, Akira Tozawa, & Mark Haskins vs. Makoto Hashi, Naoki Tanisaki, & PAC

3.       Takuya Sugawara, Yasushi Kanda, Kenichiro Arai & Kzy vs. Susumu Yokosuka & K-ness - Handicap Match

4.       Genki Horiguchi vs. Munenori Sawa vs. Super Shisa - 3 Way Match

5.       Masato Yoshino & BxB Hulk vs. Juventud Guerrera & Dragon Kid

6.       Abdullah the Butcher, NOSAWA Rongai, & MAZADA vs. Akebono, Masaaki Mochizuki, & Don Fujii

7.       CIMA & Gamma vs. Shingo Takagi & Cyber Kong

8.       Naruki Doi vs. YAMATO

 

Dragon Gate TV (3/26/10).

1.       Madoka vs. Super Shisa

2.       Shinobu vs. Akira Tozawa

3.       Kzy vs. GENTARO

4.       Takuya Sugawara vs. KAGETORA

5.       Super Shisa vs. Akira Tozawa

6.       GENTARO vs. Takuya Sugawara

7.       Super Shisa vs. Takuya Sugawara

 

Dragon Gate TV (4/16/10).

1.       CIMA vs. Masato Yoshino

2.       Masaaki Mochizuki vs. YAMATO

3.       Dragon Kid vs. KAGETORA

4.       Gamma vs. Naruki Doi

5.       Don Fujii vs. Genki Horiguchi

6.       Shingo Takagi vs. Takuya Sugawara

7.       BxB Hulk vs. Cyber Kong

8.       K-ness vs. Susumu Yokosuka

9.       YAMATO, KAGETORA, & Akira Tozawa vs. Masaaki Mochizuki, Super Shisa, & Anthony W. Mori

 

Dragon Gate TV (4/23/10).

1.       Shingo Takagi vs. Genki Horiguchi

2.       BxB Hulk vs. K-ness

3.       Dragon Kid vs. Gamma

4.       Masato Yoshino vs. Masaaki Mochizuki

5.       Akebono, Masaaki Mochizuki, & Don Fujii vs. YAMATO, KAGETORA, & Akira Tozawa

 

Dragon Gate TV (4/30/10).

1.       Dragon Kid vs. Masato Yoshino - King of Gate Semifinals

2.       BxB Hulk vs. Shingo Takagi - King of Gate Semifinals

3.       Dragon Kid vs. Shingo Takagi - King of Gate Finals

4.       Yasushi Kanda, Kenichiro Arai, Takuya Sugawara, & Kzy vs. Susumu Yokosuka & K-ness - Handicap Match

5.       Super Shisa vs. Tigers Mask

 

Dragon Gate PPV (5/5/10).

1.       Super Shisa vs. Takuya Tomakomai

2.       K-ness & Susumu Yokosuka vs. NOSAWA Rongai & MAZADA

3.       Akira Tozawa vs. Cyber Kong

4.       Dragon Kid vs. Tigers Mask

5.       Akebono, Masaaki Mochizuki, & Don Fujii vs. Takuya Sugawara, Yasushi Kanda, & Kzy

6.       Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk, & Naoki Tanisaki vs. CIMA, Gamma, Genki Horiguchi, & Ryo Saito - Naniwa-Style Elimination Match

7.       Shingo Takagi vs. YAMATO

 

Dragon Gate TV (5/21/10).

1.       CIMA, Gamma, & Genki Horiguchi vs. YAMATO, KAGETORA, & Akira Tozawa

2.       Susumu Yokosuka & K-ness vs. Yasushi Kanda, Kenichiro Arai, Takuya Sugawara, & Kzy - Handicap Elimination Match

3.       Shingo Takagi & Cyber Kong vs. Masato Yoshino & BxB Hulk

 

Dragon Gate TV (5/28/10).

1.       Yasushi Kanda, Takuya Sugawara, & Kzy vs. CIMA, Gamma, & Genki Horiguchi

2.       Shingo Takagi & Cyber Kong vs. Susumu Yokosuka & K-ness

3.       Don Fujii, Dragon Kid, & Ryo Saito vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, & PAC

4.       BxB Hulk vs. KAGETORA

 

Dragon Gate TV (6/4/10).

1.       YAMATO vs. Masaaki Mochizuki

2.       Naruki Doi, Masato Yoshino, & PAC vs. YAMATO, Shingo Takagi, & KAGETORA

3.       BxB Hulk vs. Cyber Kong

 

Dragon Gate TV (6/11/10).

1.       Naruki Doi, Masato Yoshino, & PAC vs. YAMATO, Shingo Takagi, & Cyber Kong

2.       Susumu Yokosuka & K-ness vs. BxB Hulk & Naoki Tanisaki

 

Dragon Gate TV (6/25/10).

1.       Susumu Yokosuka vs. Cyber Kong

2.       CIMA, Gamma, & Genki Horiguchi vs. YAMATO, Shingo Takagi, & KAGETORA

3.       Dragon Kid, Ryo Saito, & Makoto Hashi vs. Naruki Doi, PAC, & Mark Haskins

4.       Takuya Sugawara & Kzy vs. Masato Yoshino & BxB Hulk

 

Dragon Gate TV (7/2/10).

1.       Masaaki Mochizuki & Don Fujii vs. Susumu Yokosuka & K-ness

2.       Takuya Sugawara vs. Masato Yoshino

3.       CIMA, Gamma & Genki Horiguchi vs. Naruki Doi, Naoki Tanisaki, & PAC

4.       YAMATO, Shingo Takagi & Cyber Kong vs. Naruki Doi, BxB Hulk & PAC

 

Dragon Gate TV (7/9/10).

1.       CIMA, Gamma, & Genki Horiguchi vs. Naruki Doi, Naoki Tanisaki, & PAC

2.       Masato Yoshino & BxB Hulk vs. YAMATO & Shingo Takagi

 

Dragon Gate 12th Anniversary PPV (7/11/10).

1.       Kzy, Kenichiro Arai, & Yasushi Kanda vs. Naoki Tanisaki, Kotoka, & Mark Haskins

2.       Abdullah the Butcher & Akebono vs. Hollywood Stalker Ichikawa, Syachihoko Machine, Jackson Florida, & Johnson Florida - Comedy Survival Dream Handicap Match

3.       Naruki Doi & PAC vs. Ryo Saito & Dragon Kid vs. KAGETORA & Cyber Kong vs. TOZAWA Kengai & NOSAWA Rongai - 4 Way Tag Match

4.       CIMA, Gamma, & Genki Horiguchi vs. Black Buffalo, Tigers Mask, & The Bodyguard

5.       K-ness & Susumu Yokosuka vs. Masaaki Mochizuki & Don Fujii

6.       Shingo Takagi vs. BxB Hulk - Hair vs. Hair Match

7.       Masato Yoshino vs. YAMATO

 

Dragon Gate TV (7/23/10).

1.       Susumu Yokosuka & K-ness vs. CIMA & Gamma

2.       Dragon Kid, Genki Horiguchi, & Ryo Saito vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, & BxB Hulk vs. YAMATO, Shingo Takagi, & Cyber Kong

3.       Takuya Sugawara vs. Naoki Tanisaki

4.       Masaaki Mochizuki & Don Fujii vs. Makoto Hashi & Tsuyoshi Kikuchi

 

Dragon Gate TV (8/6/10).

1.       Shingo Takagi, YAMATO, & Cyber Kong vs. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, & Gamma

2.       Tigers Mask vs. CIMA

3.       Genki Horiguchi & Ryo Saito vs. BxB Hulk & Kotoka

4.       KAGETORA vs. Masato Yoshino

 

Dragon Gate TV (8/13/10).

1.       BxB Hulk & Naoki Tanizaki vs. Masaaki Mochizuki & Don Fujii

2.       Cyber Kong & KAGETORA vs. CIMA & Gamma

3.       Genki Horiguchi & Ryo Saito vs. Yasushi Kanda & Kzy

4.       Masato Yoshino & Naruki Doi vs. Cyber Kong & KAGETORA

5.       Shingo Takagi & YAMATO vs. Yasushi Kanda & Kzy

6.       Susumu Yokosuka & K-ness vs. Masato Yoshino & Naruki Doi

 

Dragon Gate TV (8/20/10).

1.       Yasushi Kanda & Kenichiro Arai vs. Jinsei Shinzaki & Terumasa Ishihara (BxB Hulk)

2.       CIMA & Gamma vs. Masato Yoshino & Naruki Doi

3.       Cyber Kong & KAGETORA vs. PAC & Mark Haskins

4.       Masaaki Mochizuki & Don Fujii vs. Shingo Takagi & YAMATO

5.       Super Shenlong II & Takuya Tomakomai vs. Tsuyoshi Kikuchi & Makoto Hashi

 

Dragon Gate TV (8/27/10).

1.       Masato Yoshino vs. Tigers Mask

2.       CIMA & Gamma vs. Susumu Yokosuka & K-ness

3.       Shingo Takagi & YAMATO vs. BxB Hulk & Naoki Tanisaki

4.       Genki Horiguchi & Ryo Saito vs. Masaaki Mochizuki & Don Fujii

5.       Cyber Kong vs. Masato Yoshino

 

Dragon Gate TV (9/3/10).

1.       Susumu Yokosuka & K-ness vs. Masato Yoshino & Naruki Doi

2.       Genki Horiguchi & Ryo Saito vs. Shingo Takagi & YAMATO

3.       Masato Yoshino & Naruki Doi vs. Genki Horiguchi & Ryo Saito

4.       Junji Izumida, Tsuyoshi Kikuchi, & Makoto Hashi vs. CIMA, Gamma, & Masaaki Mochizuki